Kreft verst hos kvinnelige malere

Mannlige servitører og kvinnelige malere har høyest kreftrisiko. Men tallene bygger på flere tiår gammel informasjon.

Publisert

For første gang har Kreftregisteret gjort en systematisk gjennomgang av all forskning som er gjort på yrke og kreft i Norge. Forskerne har sett på yrker i folketellingene fra 1960, 1970 og 1980 og koblet dem mot Kreftregisterets data fra 1960 til 2005, forteller Aftenposten.

Levevaner

Overlege Kristina Kjærheim, som er nestleder ved forskningsavdelingen til Kreftregisteret, sier at forskjellene mellom kreftfare i forskjellige yrker, mer skyldes forskjellige levevaner enn direkte yrkeseksponeringer. Hun trekker frem for eksempel forbruk av alkohol og tobakk.

Hun tror også at forskjellene mellom de forskjellige yrkesgruppene kommer til å bli mindre fremover.

Overrasket malermester

Oldermann Baard Samuelsen i Buskerud Maler- og Byggtapetsermesterlaug er overrasket over tallene. Han peker på at mannlige malere ikke er like høyt på statistikken.

– Jeg klarer ikke helt å forstå sammenhengen med hvorfor kvinner kommer så høyt ut. Vi  er jo i utgangspunktet ganske få kvinner, sier han til NRK Buskerud.

Regner med endring

– Sånn som vi opplever bransjen vår i dag, er vi veldig påpasselige og har lært mye, sier Samuelsen, og trekker frem de strenge kravene som produsentene har begynt å stille siden perioden som tallene er hentet fra.

– De seriøse bedriftene tar dette på alvor og bruker alt av personlig verneutstyr, sier han. Samuelsen synes ikke det er spesielt hyggelig for rekrutteringen å få slike tall, men understreker at tallene er gamle og regner med helt andre tall om noen år.

Powered by Labrador CMS