Forlanger lønn mellom oppdragene

Firmaer i byggebransjen syr sammen hele entrepriser med ansatte som ikke har lønn mellom oppdragene. – Ødeleggende, mener BNL.

Publisert

– Benevnelsen fast ansatt uten lønn mellom oppdrag hører ikke hjemme i det norske arbeidslivet. Det vi nå ser er at disse typene stillingshjemler utkonkurrerer faste jobber, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til Klassekampen.

Nullprosentkontrakter

Han har vært på omvisning på en Veidekke-byggeplass i Oslo, sammen med BNL og Fellesforbundet. Lønn mellom oppdrag var tema.

Da handler det om såkalte nullprosentkontrakter. Bygningsarbeiderne får bare lønn når de har oppdrag.

Støre kommer med valgløfte om nullprosentkontrakter foran valget om et snaut år: Vinner Ap valget, vil han fjerne muligheten for slike kontrakter.

Bemanningsselskaper

– Det er bedrifter i Oslo som nå etablerer egne bemanningsselskaper, flytter hele arbeidsstokken over i bemanningsselskapet, og så leier dem tilbake til produksjonsbedriften. Det er en strukturendring, og den eneste begrunnelsen er å slippe å betale mellom oppdrag, sier nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

–Det som er bekymringsfullt er at enkelte syr sammen hele entrepriser og underentrepriser med denne ansettelsesformen. Det gir en vanvittig konkurransefordel på kostnadssiden. For byggenæringen er dette ødeleggende, sier administrerende direktør Jon Sandnes i BNL.

Ansatte

Han mener at problemet må løses med lovgivning. BNL vil ha politikerne til å gjøre noe med problermet.

– Det er nødvendig med strukturer med arbeidsgivere som har ansatte fagfolk og kan ta inn lærlinger. Vi må finne mekanismer som gjør at arbeidsgivere kan satse på egen styrke, sier Sandnes til Klassekampen.

Bekymret bemanningsbransje

Fagsjef Even Hagelien i NHO Service tar dagens ordning i forsvar. – Jonas Gahr Støres angrep på bemanningsbransjens kontrakter bekymrer oss sterkt, sier han.

– Bemanningskontrakten har vært brukt i bransjen i mange år og har sammenheng med hovedregelen om at kunder bare kan leie inn fra bemanningsbedrifter når de har et midlertidig behov. Tilgangen på oppdrag er dermed ustabil, sier Hagelien.

– Håndhever ikke loven

– Bemanningsbransjens rolle er å være et supplement og det har aldri vært meningen at bemanningsbedrifter innenfor dagens regelverk skal kunne bemanne hele bedrifter. At dette skjer, har ikke sammenheng med arbeidskontraktene, men med manglende håndhevelse av dagens lover, ifølge Even Hagelien.

Han mener løsningen som Jonas Gahr Støre tar til orde for, vil undergrave bemanningsbransjens rolle som inngangsport til arbeidslivet og ta muligehene fra folk som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet.

 

Powered by Labrador CMS