Nye lærerplaner på høring

Utkast på læreplaner for Vg2 og Vg3 for bygg og anleggsteknikkfagene er nå lagt ut høring. – Frist for å gi innspill er 15. november 2020. Det er viktig at alle som er interessert, gir tilbakemeldinger, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Publisert

Læreplanene er utviklet av læreplangrupper bestående av lærere og representanter fra bransjen, og er bearbeidet av Udir i samarbeid med faglige råd.

HMS vektlagt

En av endringene er at helse, miljø og sikkerhet er i større grad vektlagt enn tidligere.

– Elevene og lærlingene skal lære hvordan sikkerhet ligger til grunn for alle praktiske arbeidsoppgaver. Læreplanene vektlegger også hvordan den teknologiske utviklingen stiller krav til valg av verktøy og gjennomføring av arbeidsoppdrag, sier Leegaard i en pressemelding.

Fokus på bærekraft

Bærekraftig utvikling er også kommet inn som tema.

– Hensikten er at elevene og lærlingene vil lære hvordan de kan velge løsninger som gir lite miljøavtrykk. Og bli bevisste på endringer i natur og klima og hvilke konsekvenser disse får for bygg- og anleggsbransjen. Videre skal elevene og lærlingene lære om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv, sier han.

Det er foreslått å endre en rekke fagbetegnelser både på Vg2 og Vg3. Endringene kommer tydelig frem i høringsspørsmålene til de enkelte Vg2 programfagene og lærefagene.

– Er det medlemsbedrifter som har innspill, så send de gjerne til meg, avslutter Leegaard.

Powered by Labrador CMS