Ny kurs for BNL

Styreleder Haakon Tronrud og nestleder Torkild Korsnes i BNL har brukt tiden etter sommerferien til å snakke med alle bransjedirektører og styreledere om veien videre for BNL etter at Byggmesterforbundet i juni meddelte at organisasjonen melder seg ut.

Publisert

– Vi opplever at vi har fått et godt grunnlag for å meisle ut ny strategi for 2021 i godt samarbeid med bransjene, sier Tronrud.

Tronrud og Korsnes har hatt et tett program denne høsten med å få innspill på hvordan de skal få et bærekraftig og fremtidsrettet BNL, informerer BNL i en pressemelding.

– Hensikten er å sørge for at BNL skal bli enda mer relevant for alle bransjene. Det er blant annet mange bransjer som peker på et sterkt ønske om å bidra mer innenfor saker og områder som er viktig for næringen, sier Tronrud.

Mye til felles

Korsnes peker på at de opplever gjennom tilbakemeldingene at alle har mye til felles og viljen er stor for å jobbe for sin bransje og fag.

– BNL er i en vanskelig situasjon som vi skulle vært foruten, og som får økonomiske konsekvenser for organisasjonen. Når det er sagt, er det godt å oppleve at det er mange med et sterkt engasjement om å jobbe for den byggenæringen som vi alle er så glad i.

Både Tronrud og Korsnes signaliserer at BNL har et sterkt ønske om også å kunne ta vare på håndverksbransjene. De mener at håndverkerne vil få mer gjennomslag for sine saker om de fortsatt er en del av BNL. Når håndverksfagene føler at de ikke blir hørt i det store BNL, må vi organisere oss internt på en mer hensiktsmessig måte, sier Tronrud.

Fokus på bærekraft

– Vårt mål er at hele byggenæringen skal ha en sterk stemme også internt i NHO-fellesskapet. Dette skal vi sørge for gjennom relevant politikk og regelmessige treffpunkt med de enkelte bransjene. Vi må også sørge for gode kontaktpunkt innad i NHO. Vi må utnytte NHO sitt regionapparat på en smartere måte fremover, og ta ut synergier i de mulighetene som ligger der, sier de to engasjert.

Når det gjelder Byggmesterforbundet er Tronrud og Korsnes klare på at BNL kommer til å samarbeide åpent og godt med Byggmesterforbundet når deres fremtidige plassering er avklart.

– Våre medlemmer har og vil fortsatt ha svært mange sammenfallende interesser, avslutter Tronrud.

Powered by Labrador CMS