Følger med på landsforeningsforslaget

Fire bygghåndverksfag følger godt med på hva Byggmesterforbundets landsmøte ender med i BNL-saken.

Publisert

Tekst: Per Bjørn Lotherington og Oddbjørn Roksvaag

Styret i Byggmesterforbundet foreslår som kjent for landsmøtet 17. juni å gå ut av Byggenæringens Landsforening for å opprette landsforeningen NHO Bygghåndverk. Ingen av bransjeforeningene til de fire andre bygghåndverksfagene, mur-, maler-, rør- og kobber- og blikkenslagere, har ennå tatt stilling til om de i tilfelle blir med. Murerne og malermestrene ser ut til å være mer positive og åpne for en overgang enn rørleggerne og kobber- og blikkenslagerne.

Første runde hos Murmestrene

– I NML har styret hatt en lang og god prosess omkring nytten av BNL, noe som alltid og løpende må vurderes, sier administrerende direktør Jan Gunnar Madsen i Norske Murmestres Landsforening (NML).

– Forslaget om å danne en landsforening er tatt opp og det er vurdert hvordan vi skal ta denne saken videre. Saken behandles i styret igjen i juni med tanke på en innstilling og behandling på landsmøtet som skal holdes i høst. Så blir det selvsagt landsmøtet som har det avgjørende ordet.

Må føre til en endring

– Styret er informert om Byggmesterforbundets arbeid med å opprette en ny landsforening, men vi har ikke formelt behandlet forslaget, sier Tore Knudsen, styreleder i Malermestrenes Landsforbund.

– Jeg har inntrykk av at styret og mange av medlemmene er enig i at vi som representerer håndverksfagene, har for lite gjennomslag i BNL. Men skal vi bli med, tror jeg det vil være avgjørende for våre medlemmer om NHO aksepterer en ny landsforening og at flere av bygghåndverksfagene er med i den, fortsetter han.

Knudsen mener malermestrene må holde et ekstraordinært landsmøte om det skal ta stilling til byggmestrenes forslag. De kan ikke vente et helt år til neste ordinære landsmøte, før de bestemmer seg for om de vil være med i landsforeningen eller ikke.

Knudsen er enig med byggmestrene i at mye har endret seg siden BNL ble etablert i 1997. Han mener det kan være fornuftig med et tydeligere skille mellom håndverkere og entreprenører, og det kan en ny landsforening bidra til.

– Om det derimot ikke blir opprettet en ny landsforening, må det bli endringer i BNL. Byggmestrene har jo startet et opprør som det bør komme noe konstruktivt ut av. Kanskje er BNL med sin maktfordeling gått litt ut på dato, mener Knudsen.

Trist, mener blikkenslagerne

– Dette er trist og uventet. Byggenæringen har i denne perioden vist fram fordelene ved å stå samlet og tale med «en» stemme utad, noe som gir gjennomslag og tilgang til de som tar avgjørelsene, mener Jan Henrik Nygård, styreleder i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL).

– Vi avventer videre kommentarer til etter 17. juni når vi ser hva byggmestrene bestemmer, legger han til.

Nygård mener det kan være en annen diskusjon om hvilke oppgaver bransjene selv kan utføre og hvilke det er naturlig å samarbeide om.

– Uavhengig av byggmestrenes valg, vil VBL ha en debatt om sin plassering i fellesskapet og hvilke oppgaver de ser det som naturlig å gjøre selv. Det er sunt å evaluere vår tilknytning med jevne mellomrom, sier Nygård.

Rørleggerne blir

– Vi har ikke fått noen formell henvendelse om Byggmesterforbundets forslag, men vi har konkludert med at det ikke er behov for å endre organisasjonstilknytningen vår, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

Hun understreker at forbundet alltid vil vurdere hvilken organisasjonsform som er mest effektiv for å tale medlemmenes sak.

Powered by Labrador CMS