KREVENDE: BNL har fått klare tilbakemeldinger om at karantenebestemmelser er krevende. Hele 37 prosent av bedriftene som er berørt svarer at de antar at de siste endringene for utenlandsk arbeidskraft vil føre til forsinkelser på prosjektene. (
KREVENDE: BNL har fått klare tilbakemeldinger om at karantenebestemmelser er krevende. Hele 37 prosent av bedriftene som er berørt svarer at de antar at de siste endringene for utenlandsk arbeidskraft vil føre til forsinkelser på prosjektene. (

Forsinkelser truer byggenæringen

Publisert

– NHOs medlemsundersøkelse viser tydelige spor at vi er midt inne i en ny koronabølge. Både kanselleringer, forsinkelser og lavere ordrereserve truer byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

– I forrige møte så meldte vi at tallene sto på stedet hvil siden september. Når en måned igjen før jul, og mørketiden er her. Det er noen trender som spesielt bekymrer, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL, i en pressemelding.

Nesten 4 av 10 bedrifter svarer at de merker lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre på grunn av koronaviruset, og godt over halvparten svarer at de har fått varsler fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset.

– I spørsmål som går på ordrereserven så har i underkant av halvparten av bedriftene svart at den er lavere sammenlignet med samme tid i fjor, sier Sandnes videre.

Flere permitteringer

Og over halvparten av bedriftene svarer at ordresituasjonen for neste år ser dårligere ut nå, sammenlignet med hvordan situasjonen for inneværende år så ut i fjor.

– Det ser ut til at 2021 vil bli et krevende år for mange bedrifter, sier Sandnes videre.

I mars og april var det mange bedrifter som begynte å permittere ansatte. I denne undersøkelsen svarer bedriftene at 11 prosent er permittert, og de tror dette vil øke til 14 prosent i begynnelsen av desember, sier Sandnes videre.

BNL mener at arbeidsgiverperioden må tilbake til to dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering.

– Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet og vi vil unngå oppsigelser, sier Jon Sandnes.

Krevende

I vår da samfunnet stengte ned, så klarte bedriftene å holde produksjonen gående.

– Vi har fått klare tilbakemeldinger om at karantenebestemmelser er krevende. Hele 37 prosent av bedriftene som er berørt svarer at de antar at de siste endringene for utenlandsk arbeidskraft vil føre til forsinkelser på prosjektene, sier Sandnes.

Dette viser NHOs medlemsundersøkelse hva BNL-bedrifter svarer:

(Parentes er tall fra forrige undersøkelse 14. okt. 2020):

55 % har fått varsel fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser (35 %)

44 % har reduksjon i ordrereserven sammenlignet med 2019 (45 %)

38 % har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre (30 %)

37 % antar at karantenereglene for utenlandsk arbeidskraft fører til forsinkelser på bedriftenes prosjekter (ny)

33 % har fått omsetningen redusert de siste fire uker, sammenlignet med samme periode i fjor (36 %)

14 % tror man vil være permittering i desember (ny)

11 % planlegger oppsigelser som følge av krisen (11 %)

11 % svarer at bedriften mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset (likviditetsproblemer). (11 %)

11 % er permittert i dag (ny)

Det er 747 bedrifter i BNLs 15 bransjeforeninger som har svart på undersøkelsen til NHO.

Powered by Labrador CMS