Viktig med gode risikovurderinger

Byggeaktiviteten stanses ikke på grunn av innføring av nye, strenge tiltak i Oslo-området. Men det er viktig at arbeidsgivere i byggenæringen risikovurderer faren for smitte.

Publisert

Etter utbruddet av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo ble kjent fredag, har det kommet en rekke skjerpede tiltak i de omkringliggende kommunene. Myndighetene vurderer situasjonen som alvorlig og er redde for at mutert virus kan føre til økt smitte i hele landet.

Det er derfor utrolig viktig at byggenæringen, på linje med resten av samfunnet tar høyde for risiko som pandemien medfører og gjør nødvendige tiltak og vurderinger i hver virksomhet, melder BNL.

Trygt og forsvarlig

Byggevirksomhet stenges ikke, reiser til og fra arbeid på tvers av kommunegrense, eller utføring av tjeneste i private hjem er ikke forbud. Strenge tiltak knyttet til våre private liv er innført for at nødvendig arbeid kan fortsatt utføres og at samfunnet ikke stopper helt opp. Dette må likevel skje på en trygg og forsvarlig måte.

Som Arbeidstilsynet informerer på sine sider; arbeidsgiver skal risikovurdere faren for smitte. Det er spesielt viktig nå, når arbeidstakere kan være mer bekymret for smitteutbrudd og nye, strengere tiltak kan bli innført hvis det kommer flere utbrudd.

– Som arbeidsgiver må man tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare, skriver BNL, som har utarbeidet en bransjestandard med råd om tiltak som kan innføres på byggeplass, samt sjekkliste for håndverkere og informasjon til kunder som bruker håndverkertjenester.

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer.

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)
  • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum
  • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
  • Manglende opplæring for de ansatte
  • Reisevirksomhet
  • Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Powered by Labrador CMS