Ble lei av kompromisser

Ved årsskiftet går Byggmesterforbundet ut av Byggenæringens Landsforening (BNL). – Bakgrunnen er at vi mener at vi ikke har fått tilstrekkelig gjennomslag for våre interesser i BNL-sammenheng, sier Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet.

Publisert

Byggmesterforbundet tok opp denne problemstillingen på generalforsamlingen til BNL i 2019.

– Etter en lengre dialog med BNL konkluderte styret at man ikke kom videre med det, sier daglig leder Frank Ivar Andersen i Byggmesterforbundet. Styret i Byggmesterforbundet fremmet derfor et forslag på årsmøtet i juni om utmelding av BNL og etablering av en landsforening for håndverksbransjer. Dette ble vedtatt med 80 prosent oppslutning, og medførte at Byggmesterforbundet 1. juli meldte seg ut av BNL og fra årsskiftet er ute av landsforeningen.

Kompromisser

Andersen påpeker at med så mange aktører som er med i BNL blir det for mange sprikende interesser.

 – Byggmesterforbundet syntes ikke at håndverksbransjens interesser er tydelige nok i en så stor organisasjon som BNL er. Det blir ofte kompromisser som gjør at det blir utvannet på en del områder.

Landsmøtet ønsker en sammenslutning i NHO som på en annen måte tydeliggjør håndverksfagenes utfordring. Selv om det har vært stor vekst i byggenæringen de siste 20 årene har rammevilkårene for å drive håndverksbedrifter blitt betydelig hardere.

– Dette gjelder både når det gjelder rekruttering, seriøsitet og konkurransevridende faktorer i markedet, presiserer han.

Ingen tvang

Nå jobber Byggmesterforbundet med å avklare grunnlaget for en ny landsforening i NHO-system.

– Håper dere at flere bransjeforeninger velger å slå seg sammen med dere?

– Det er selvfølgelig ønskelig, men styret har understreket at selv om man ønsker en oppslutning må det være fordi man reelt ønsker at det skal være en vei å gå. Ingen tvang, sier han og legger til at han tror de ulike bransjene er på litt forskjellige steder når det gjelder dette spørsmålet.

Hovedfokuset for Byggmesterforbundet i denne saken er nå å håndtere alle de mange praktiske tingene som skal ordnes før de går ut av BNL om noen få måneder.

Fortsetter samarbeidet

– Hvordan blir samarbeidet med BNL fremover?

– Det vet vi ikke ennå, vi vet ikke hvordan de vil posisjonere seg. Men det vi vet er at vi har samarbeidet godt med flere bransjeforeninger, og da ikke bare håndverksbransjene i BNL, om alt fra innkjøpsordninger, mesterbrevutdanningen blimester.com til politiske enkeltsaker, og det vil jo fortsette.

Powered by Labrador CMS