Vil bygge flere boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 8 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall.

Publisert

Statistisk sentralbyrå peker på at igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Men den langsiktige trenden viser en nedgang i antall igangsettingstillatelser mellom januar og oktober 2014. Etter den tid har det vært en økende trend.

Positiv trend for næring

For andre bygg enn boliger er økningen enda større fra mai til juni: 13 prosent. Da er det bruksarealet som er målt; ikke antallet tillatelser.

Også her er trenden positiv: Det har vært en økning siden april i fjor.

33.400 nye boliger

Det siste året, fra juli i fjor til juni i år, ble det gitt igangsettingstillatelse til 33.400 nye boliger. Det er en økning på 18 prosent fra den foregående tolvmånedersperioden.

Det ble gitt tillatelse til å bygge 5,5 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av de siste tolv månedene. Det er nesten 7 prosent mer enn i perioden før.

Powered by Labrador CMS