– Bør få på plass kontrollapparat

Fokuset på brannhemmende maling og brannsikkerhet har økt betraktelig, spesielt de tre-fire siste årene, mener Jan Ragnar Folvik i Mal Proff.

Publisert

Generelle krav til maling er at må være testet og godkjent til formålet.

– Vi skiller på maling for trevirke og maling for bærende stålkonstruksjoner. Og det er ulike malinger for utvendig og innvendig bruk, forklarer Jan Ragnar Folvik, murmester og salgsingeniør brannsikring, i Malproff, som er leverandør av Teknos produkter til treverk samt Nullifire og Jotun brannmalinger for stål, til proffmarkedet i Norge.

Når det gjelder brannmaling av treverk sier regelverket at du blant annet i rømningsveier må gjøre noe med treverket for å få en ubrennbar overflate. Overflatekrav B-s1, d0.

– Dette krever en viss mengde maling per kvadratmeter, sier Folvik, og legger til at den innvendige brannmalingen er transparent, eller dekkende med et angitt toppstrøk og den utvendige er dekkende. Dette er systemer som består av grunning, mellomstrøk samt toppstrøk. Disse malingene benyttes også på konstruksjoner i massivtre.

Han påpeker videre at det ligger nært opp til maleren å gjøre disse tingene.

Krav til bærende stålkontruksjon

– Når det er snakk om brannmaling til stål ligger kravet i den bærende konstruksjonen, forklarer han.

Dette betegnes med R30, R60, R90 osv. Hvor R står for bæring og tallet angir hvor mange minutter stålet skal motstå brann. Når stål blir eksponert for varme i en brann, mister det raskt sin bæreevne, og må derfor beskyttes.

Det er flere måter å beskytte stålet på. Fordelen med å bruke brannmaling er at stålkonstruksjonen da beholder sitt opprinnelige utseende.

Brannmaling legges på i tykkelser fra ca. 250 my til 3–4000 my, avhengig av krav. Ved varmepåvirkning sveller malingen opp 30 til 40 ganger sitt opprinnelige volum.

– Det vil si 1000 my (1mm) brannmaling blir et isolerende sjikt på ca. 3–4 cm. Malingen fungerer nærmest som en isolasjonsplate, sier Folvik.

Hvor mye brannhemmende maling som skal legges på avhenger av ståltype. (dimensjon), samt brannkrav.

– Er det tynt, spinkelt stål og høye krav, må du ha på mye brannmaling. Vi i Mal Proff bistår med dimensjonering av lagtykkelser, sier Folvik, og legger til at det har blitt mer fokus på brannhemmende maling, både når det gjelder stål og trekonstruksjoner.

Økt fokus

Når for eksempel gamle bygårder skal oppgraderes, innser man at det må gjøres noe med brannsikkerheten.

– Når brannvernet kommer på brannsyn ved ombygninger, blant annet, blir det fokus på rømningsveier og at disse må oppgraderes, sier Folvik, og peker på at fokuset på brannsikkerhet heldigvis har økt sammenlignet med tidligere.

– Det har vært litt dårlig kontroll på det med tykkelser på brannmaling. Det er bra hvis vi kan få mer kontroll av utførelse etter hvert. Det bør kontrolleres av en tredjepart, da dokumentert egenkontroll ofte ikke er tilfredsstillende.

Powered by Labrador CMS