Høyere status for byggfag

Bygg- og anleggsfag er på statusbunnen, men har likevel langt høyere status enn for bare et år siden.

Publisert

I fjor mente 42 prosent av befolkningen under 30 år at utdanningen til bygg- og anleggsfag på videregående hadde lav eller svært lav status. Nå svarer bare 23 prosent det samme. Likevel forblir bygg- og anleggsfag på statusbunnen.

Økte søkertall

– Det er gledelig å se at statusen til studieretningen bygg- og anleggsfag på videregående utdanningsnivå har økt noe siden 2014. For første gang siden 2007 økte også søkertallene til utdanningen med 11 proent fra 2014, sier Sven Christian Ulvatne, administrerende direktør for entreprenørselskapene i Backegruppen, i en pressemelding.

Men bygg- og anleggsfag har fortsatt den laveste statusen blant fagene i undersøkelsen. Studiespesialisering har høyest status.

Vekstnæring

– Vi som jobber i bransjen, vet at bygg og anlegg er en vekstnæring med store muligheter, og den blir nok mer aktuell for flere når det er nedgang i oljenæringen. Vi håper at årets søker- og statusoppgang er starten på en langvarig positiv trend. Likevel har både bransjen og politikerne fortsatt en stor jobb å gjøre med å promotere Norges nest største næring, sier Ulvatne.

Han mener bransjen må rydde opp i mye selv, og at det er uheldig at stadig flere entreprenørselskap ikke ansetter egne fagarbeidere, men heller hyrer dem inn på kortvarige kontrakter fra norske eller utenlandske underentreprenører.

– Det gjør at vi ikke har kompetansen i eget selskap, og ender opp i færre lærlingplasser og mer usikre og midlertidige arbeidsplasser for fagarbeidere. Her må vi selv, andre i bransjen og politikerne ta grep, erklærer Ulvatne i pressemeldingen.

 

 

   
Powered by Labrador CMS