NCC med egen seriøsitetsliste

NCC krever Startbank, Infobric og konsernets eget HMS-kurs av alle underentreprenører.

Publisert

NCC Construction Norway har HMS-uke, og i den forbindelse lanserer administrerende direktør Håkon Tjomsland en åttepunktsliste for å skape økt fokus på seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen.

– Vi har nødvendig styrke til å bidra til økt seriøsitet og sikkerhet i vår næring. Derfor har vi tydeliggjort og spisset våre kontraktbetingelser, sier Tjomsland.

Åttepunktslisten er som følger:

• Bare ett ledd under NCCs underentreprenør.

• Alle underentreprenører skal være medlem i Startbank. Leverandører oppfordres til å melde seg inn.

• Bare Arbeidstilsynets HMS-kort er gyldig som ID-kort.

• All mannskapsregistrering på byggeplasser skjer gjennom Infobric.

• Samtlige som skal inn på byggeplassene, må gjennomføre NCCs online HMS-kurs, «hel inn – hel ut».

• Alle lovpålagte sikkerhetsblader skal legges inn i prosjektets stoffkartotek hos ProductXchange før arbeidet igangsettes på byggeplass.

I tillegg oppfordrer NCC til elektronisk fakturering, og til jevnlig oppdatering av oversikten over produkter og kontaktpersoner i NCCs leverandørportal.

Powered by Labrador CMS