Bygger færre boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 15 prosent fra oktober til november, viser sesongjusterte tall.

Publisert

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en nedgang i antall igangsettingstillatelser mellom januar 2014 og oktober 2014. Det har deretter vært en økende trend, som flater ut nå i november, melder Statistisk sentralbyrå.

For andre bygg enn boliger økte bruksarealet som det ble gitt igangsettingstillatelse til, med 5,5 prosent fra oktober til november. Den langsiktige trenden viser en nedgang i bruksareal til andre bygg fra mai 2014 til april i år. Etter april har det vært en økning, med en liten nedgang siste måned.

I tidsrommet desember 2014 til november 2015 ble det gitt igangsettingstillatelse til 30 500 nye boliger. Det er en økning på 10 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,1 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 5 prosent mindre enn i perioden før.

Powered by Labrador CMS