Byggmestre krever vekslingsmodell

Byggmesterforbundet krever å få innført vekslingsmodell som hovedløp for yrkesfagene.

Publisert

Det går for sakte med å sette i gang vekslingsmodellen innenfor yrkesfagutdanningen, mener Byggmesterforbundet.

Veksler mellom teori og praksis

Som en påminnelse fikk Ap-leder Jonas Gahr Støre overrakt et konkret forslag for vekslingsmodellen, i glass og ramme, på landsmøtet til forbundet. Støre var på landsmøtet for å holde et foredrag om akkurat yrkesfagarbeiderens betydning og hvilke grep som må til for å utdanne flere yrkesfagarbeidere

Byggmesterforbundet har i flere år arbeidet for en mer naturlig veksling mellom teori og praksis enn i dagens modell med to år på skole og to år i praksis. Vekslingsmodellen, med veksling mellom teori og praksis gjennom fire år, bør være hovedløpet både for tømrerfaget og andre yrkesfag, mener Byggmesterforbundet.

Mer motiverte lærlinger

Forsøkene med vekslingsmodell noen steder i landet har gitt svært gode erfaringer, ifølge forbundet.

– Tilbakemeldingene er blant annet at elevene er mer konsentrerte og motiverte, både i skoletimene og ute i praksis. Elevene får en bedre utdanning, frafallet reduseres kraftig og arbeidslivet får mer kvalifisert utdannede fagarbeidere, skriver Byggmesterforbundet i en pressemelding.

Lagde mal

Byggmesterne har tatt skjeen i egen hånd og utarbeidet en mal for hvordan utdanningsløpet bør legges opp. Den er sendt ut til alle utdanningsinstitusjoner i landet med lærlinger eller elever i tømrerfaget. Samtidig er selve modellenlaget slik at den også enkelt kan tilpasses malerfaget og mange andre yrkesfag.

I vekslingsmodellen legges det opp til tett samarbeid mellom skole, opplæringskontor og bedrift gjennom hele opplæringsløpet for å skape god og sammenhengende opplæring for elevene. Fellesfagene yrkesrettes og programfagene praksisrettes. Dette mener Byggmesterforbundet er oppskriften for å få gode fagarbeidere også i fremtiden.

Powered by Labrador CMS