Ansatte 2014 - b
Ansatte 2014 - b

Lederskifte i Byggmesterforbundet

Når Byggmesterforbundet fra årsskiftet på egen hånd skal ivareta egen politikk og samarbeide direkte med NHO, har styret besluttet å gjennomføre endringer i administrasjonen.

Publisert

Som følge av at Byggmesterforbundet går ut av BNL ved årsskiftet og at man har inngått et direkte samarbeid med NHO for de to neste årene, har styret besluttet å gjøre endringer i forbundets administrasjon.

Uttreden fra BNL, og at det nå startes et arbeid med å få frem et landsforeningsalternativ som bedre ivaretar byggmesterbedriftenes interesser, innebærer en permanent endring som sikrer at Byggmesterforbundet fremover kan konsentrere seg mer om sine kjerneområder og de bransjespesifikke oppgaver.

– Styret ser et stort potensial i å videreutvikle våre tjenester og den service som tilbys gjennom vår fagavdeling, juridisk avdeling og det regionapparatet vi har under oppbygging, skriver Byggmesterforbundet i en pressemelding.

Rekrutterer

Med de avklaringer som nå er på plass har styret og daglig leder Frank Ivar Andersen i fellesskap kommet frem til at det startes opp et arbeid med å rekruttere ny daglig leder til Byggmesterforbundet.

Styret har bedt Frank Ivar Andersen om å ta på seg oppgaven med det administrative arbeidet tilknyttet arbeidslivs-/næringspolitikken. Videre ansvaret for å følge opp Byggmesterforbundets forpliktelser og ambisjoner i samarbeidet inn mot NHO-systemet.

Sentral i NHO-samarbeid

Arbeidet med å ansette ny daglig leder vil ta noen måneder og Frank Ivar Andersen vil frem til hans etterfølger er plass, fortsette i stillingen.

– Etter et arbeidskrevende år med mye fokus på organisasjonsendringer er jeg meget tilfreds med å kunne presentere planer som sikrer lederskifte i Byggmesterforbundet på en god måte og med ambisjoner fremover som vil bidra til å videreutvikle organisasjonen til beste for medlemsbedriftene og vår bransje, sier styreleder Per Ove Sivertsen.

– Jeg er tilfreds med at jeg har fått styrets tillit til å arbeide med politikkområder og være sentral i samarbeidet med NHO, sier Frank Ivar Andersen, som også ser frem til å bidra med å sikre en god overgang for sin etterfølger.

Powered by Labrador CMS