Plassbehov for energisentraler i bygg

Plassbehov for energisentraler i bygg

Publisert

Her får du noen enkle tommelfingerregler.

"Hensikten med dette Prenøk-bladet er å gi enkle tommelfingerregler for plassbehov til energisentraler i bygninger, og for å gi overslagstall i tidligfase i prosjektene. Eksempelvis kan slike overslagstall brukes ved innmeldinger til ARK i forbindelse med romprogrammering ved både rehabilitering og nye prosjekter," skriver Geir Eggen (siv.ing. COWI) innledningsvis i det siste Prenøk-bladet.

"Plassbehovet for energisentraler er imidlertid avhengig av hva slags utstyr som skal inn, og dette må det tas hensyn til ved dimensjonering av maskinrommets størrelse," skriver han videre.

Kompleksiteten på energianlegget

Hensikten med maskinrom for termiske energianlegg er blant annet å

- skille tekniske installasjoner fra omgivelsen

- begrense adgangen til energianlegget til å gjelde dedikerte personer

- beskytte omgivelsene fra «skadelige» hendelser med energianlegget

"Størrelsen og utformingen av maskinrommet er avhengig av størrelsen og kompleksiteten på energianlegget. Det stilles forskjellige krav til et maskinrom for en enkel undersentral til et fjernvarmeanlegg, enn til et maskinrom som skal romme for eksempel en gasskjel eller en varmepumpe med ammoniakk som arbeidsmedium," skriver Eggen innledningsvis.

"Videre vil plassbehovet avhenge av hvordan anlegget bygges opp. Ved å bygge flere komponenter i høyden i et stativ, reduseres plassbehovet, og dette kan gjøres både ved å prefabrikere og plassbygge anlegg. Her skal det sees på oppbygging og arealbehov for noen forskjellige plassbygde energianlegg, i tillegg til kravene som stilles til maskinrom for forskjellige typer anlegg," utdyper fagmannen.

PS: De som abonnerer på Prenøk, kan lese hele bladet på www.kompetansebiblioteket.no

Powered by Labrador CMS