Dekker halvparten av ekstrakostnaden

Gladnyhet fra Enova: Investerer bedriften din i utslippsfrie nyttekjøretøy, tar Enova inntil halvparten av merkostnaden.

Publisert

Enova vil kutte klimagassene i nyttetransporten. Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.

– Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sa Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad da han varslet om satsingen under Enovakonferansen 31. januar.

El og/eller hydrogen

Støttetilbudet er nå lansert og kriteriene offentliggjort. Enova kan gi støtte til alle kjøretøy i nyttetransport som bruker elektrisitet og/eller hydrogen, med unntak av elektriske personbiler og hybridkjøretøy.

– Dette betyr at vi kan støtte for eksempel hydrogentaxier og elvarebiler. Elbiler har blitt et vanlig syn i proffmarkedet, og vi ønsker å bidra til at også hydrogenbiler og større elkjøretøy finner veien inn i norske virksomheter, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova.

At varebilmarkedet trenger stimulanser for nullutslipp, viser også de nyeste tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken: Hittil i år, altså i januar og februar, er det registrert 86 nye varebiler med nullutslipp, det er 28 færre (- 24,6 prosent) enn i samme periode i 2016.

Dekker inntil halvparten

Her er er noen høydepunkter fra den nye støtterodningen, som ble lansert i dag:

  • For støtte til nullutslippskjøretøy: Store virksomheter kan få dekket inntil 40 prosent av merkostnadene. For små og mellomstore bedrifter er tilsvarende øvre grense 50 prosent.
  • Enova støtter for eksempel elektriske varebiler, lastebiler og anleggsmaskiner, samt alle typer hydrogenkjøretøy brukt i nyttetransport. Vi støtter også energieffektivisering av eksisterende transportmidler og logistikksystemer.
  • Prosjektet må benytte den kommersielt beste tilgjengelige teknologien.
  • Selskapet må være registrert i norsk foretaksregister
  • For støtte til øvrige prosjekter innenfor støtteprogrammet: Store virksomheter kan få dekket inntil 30 prosent av merkostnadene, mens tilsvarende øvre grense er 40 prosent for mellomstore og 50 prosent for små virksomheter.

 

Støtteordningene er beskrevet i sin helhet her.

Umodent marked

– Lønnsomheten vil variere mye fra prosjekt til prosjekt. Særlig for tyngre kjøretøy er markedet umodent, og vi forventer prisfall når flere modeller blir serieprodusert. Derfor baserer vi støtten på faktiske merkostnader og lønnsomhetsvurderinger heller enn fastsatte støttebeløp. Da sikrer vi at vi hjelper markedet framover, og at støttenivået er tilpasset både den teknologiske og kostnadsmessige utviklingen, sier Hersleth i Enova.

Enova stiller som krav at prosjektet må føre til redusert eller konvertert energibruk (fra fossile drivstoff til elektrisitet eller hydrogen) som tilsvarer omtrent 10 000 liter diesel i året.

– Avhengig av driften i den enkelte virksomheten tilsvarer dette omtrent ti lette varebiler, 2–3 taxier eller ett tyngre kjøretøy, sier Hersleth.

https://youtu.be/mOfv78VVHLc

Trenger flere tiltak

Enova lanserte den nye støtterordningen på samlingen den uavhengige miljøstiftelsen Zero arrangerte i dag.

– Enova-støtten blir ett viktig verktøy for å få fart i overgangen til utslippsfrie nyttekjøretøy, men vi vil trenge flere. Her har også lokalpolitikerne en viktig rolle, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i Zero.

En første milepæl Zero håper å nå tidlig i det nye prosjektet er å doble antallet elvarebiler – fra dagens ca 2.500 registrerte.

Powered by Labrador CMS