SVENNEPRØVE: Prøvenemndene hadde nylig en digital samling for å klargjøre hva vurderingen i svenneprøven skal bestå i. Her er prøvenemnden i Oslo, bestående av Katrine Støen og Knut Brandsdal, under bedømming av svenneprøve. (
SVENNEPRØVE: Prøvenemndene hadde nylig en digital samling for å klargjøre hva vurderingen i svenneprøven skal bestå i. Her er prøvenemnden i Oslo, bestående av Katrine Støen og Knut Brandsdal, under bedømming av svenneprøve. (

Første digitale prøvenemndsamling

Utkast til nye læreplaner og ulik praksis var grunnen til at MLF arrangerte en digital prøvenemndsamling i høst. – Det viktigste for oss er at svenneprøvene skal tilrettelegges bedriftene og det lærlingene har vært gjennom, sier Kari Wilsgård i MLF.

Publisert

Hun har det siste halvåret fått en del spørsmål fra prøvenemndsmedlemmer, både på grunn av fylkessammenslåingen og dermed sammenslåing av prøvenemnder. Men også på grunn av den reviderte standarden NS 3420.

I tillegg har det også kommet til nye prøvenemndsmedlemmer som har hatt ulike spørsmål til vurdering av svenneprøver.

– Det er fint å komme sammen og diskutere med bransjekolleger fra andre steder i landet. Målet var å klargjøre hva vurderingen i svenneprøven skal bestå i. Det var ulik praksis i forhold til opplæringen av prøvenemndene i de ulike fylkene, sier Wilsgård, og legger til at når det gjelder bransjespesifikke spørsmål har ikke fylkeskommunene nødvendig kompetanse.

Forslag til kriterier

Noen av det som ble diskutert var hvor strenge man skal være i forhold til gulvlegging.

– Det varierer hvor mye lærlingene har lært i forhold til gulvlegging, sier Wilsgård og forklarer at ettersom gjennomføring av svenneprøvene er opp til fylkesnemndene kan MLF bare komme med veiledning.

– Vi har lagd et forslag til kriterier som de kan følge, og så er det opp til hver prøvenemnd om de vil ta det i bruk.

Første gang digitalt

Det er første gang prøvenemndsamlingen har blitt avholdt digitalt. Det er noe som har vært ønsket lenge.

– Alle deltakerne var fornøyde med møteplattformen, og vi har blitt enig om et nytt møte i januar, sier Wilsgård.

Hun understreker at svenneprøven ikke trenger å være lik for alle, målet er at lærlingene får vist hva de kan. Ikke å sette lærlingene fast i det de ikke har lært.

– I praksis betyr det at hvis en lærling har jobbet i en bedrift hvor de bare har lagt gulv kan svenneprøven tilrettelegges for dette. Det samme gjelder lærlinger som bare har malt og tapetsert i lærlingtiden, de behøver ikke å testes like strengt på det med gulvlegging, sier Wilsgård, og legger til at det kommer også an på hva de kommer til å jobbe med etter læretiden.

– Det går an å skille litt på hva lærlingen har lært og hva han eller hun skal jobbe med fremover, det er det viktigste.

Nye kompetansemål

Og så kommer det noen nye kompetansemål i de nye læreplanene som kommer fra neste år av, og som er på høring nå.

– Det er viktig at de som sitter i prøvenemndene er klar over det. Fordi det er kompetansemålene i læreplanen som styrer hva svenneprøven skal inneholde. Det er det lærlingen skal testes i, sier hun.

Powered by Labrador CMS