Signerte seriøsitetsavtale

Sju aktører i byggebransjen signerte denne uken etikkplakaten til Fair Play Bygg Oslo og omegn. Plakaten skal bidra til å luke ut useriøse i byggebransjen. – Vi har ambisjoner om at dette skal være et kvalitetsstempel, sa Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Publisert

Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og fungerer som varslingskanal for bransjen. Mandag 15. juni signerte sju støttemedlemmer etikkplakaten til Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Plakaten inneholder åtte seriøsitetskrav som medlemmene samtykker i at de skal følge.

– Vi håper at vi gjennom samarbeidet skal få vite enda mer om hva som skjer på byggeplassene våre, sa Tanja Halonen Dugstad i Statsbygg, da hun signerte plakaten.

De andre aktørene som signerte denne dagen var: Elektroentreprenør Leithe & Christiansen AS, Murmestrene Fjeldheim og Knudsen AS, Entreprenør NRC Group, Malermestrene AS, Tømrermester Frank Kristiansen AS og Oslo kommune.

Flere fremstår som lovlige

Statsbygg har et stort antall hoved- og underleverandører, noe som innebærer utfordringer.

– Vi er nødt til å ha hovedleverandører som er seriøse, men ser at det noen ganger svikter allerede i første ledd, sa Dugstad.

Økokrim rapporterer at flere og flere fremstår som lovlige, men driver kriminell virksomhet i det skjulte.

– Dette er noe vi ser i våre kontroller også. Lønn og arbeidsavtaler er oftere i orden nå, men jeg tror ikke ting er så mye bedre enn for noen år tilbake, sa Dugstad. Hun påpekte videre at dette betyr at de er enda mer avhengig av å motta varsler fra folk som opplever noe useriøst, noe hun tror er lettere å få inn via organisasjoner som Fair Play og uropatruljen i Trondheim.

– Det er derfor vi gjerne vil samarbeide med Fair Play Bygg, sa Dugstad, og la til at punktene i etikkplakaten på mange måter samsvarer med krav de allerede har i Statsbygg, men ved å bli støttemedlem og signere etikkplakaten til Fair Play Bygg synliggjør de at de støtter Fairplay og får arbeidet mot arbeidskriminalitet lenger fremme i bevisstheten.

– Hver gang vi får varsel, våkner vi litt.

Et kvalitetsstempel

Daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg understrekte at A-krim er noe som forekommer i hele byggebransjen, også de store og prestisjefylte byggeprosjektene, og i en enda større grad enn de trodde da de startet opp Fair Play Bygg Oslo og Omegn for to år siden.

– Festtaler hjelper ikke om det ikke siver ned ute på byggeplassen, i felten.

Videre bekreftet han det Dugstad i Statsbygg sier om at arbeidskriminaliteten den senere tid har antatt mer skjulte former.

– Selv om det står på papiret, betyr det ikke at det skinner. Arbeidskriminelle har skjønt hvordan de skal blidgjøre offentlige etater. Vi og våre samarbeidspartnere får en annen tilgang til disse historiene, sa Mamen, og påpekte at mange vet at det foregår arbeidskriminalitet, men tør likevel ikke å organisere seg. Fair Play Bygg ønsker at bransjen skal skjønne at det ikke er farlig å varsle.

– Vi håper at dette skal føre til at bransjen selv kan luke ut en del av de kritikkverdige forholdene ved at de begynner å varsle og innføre tiltak.

Fair Play Bygg ønsker å ha en viss kontroll på hvem som undertegner avtalen, det skal ikke være useriøse aktører.

– Vi har ambisjoner om at dette skal være et kvalitetsstempel, på at man ønsker en seriøs bransje og gjennomfører tiltak for å få til dette.

Stygge saker i malerbransjen

Ifølge Mamen har deler av malerbransjen store problemer med arbeidskriminalitet.

– Vi har flere ganske stygge saker, blant annet med arbeidstakere som ender i stor personlig krise på grunn av at de blir utnyttet av arbeidsgivere. Noen i malerbransjen er i den kategorien, sa Mamen, som håper etikkplakaten kan bli en slags bransjestandard som henger rundt omkring i kontorer og på byggeplasser.

– De som signerer etikkplakaten skal være våre ambassadører.

Selv om kravene i plakaten for noen kan virke enkle og opplagte er det ikke tvil om at bransjen hadde vært mye renere om alle hadde fulgt dem, tror Mamen.

– Deler av byggebransjen er preget av en mafiaøkonomi.

Les hele saken i neste utgave av Maleren.

Powered by Labrador CMS