Etterlyser miljøkrav i offentlige anbud

– Vi kommer til å bruke de kanalene vi kan for å sette fokus på bærekraft, sier Thomas Schwenke i Schwenke & Sønn.

Publisert

Schwenke & Sønn jobber aktivt med å sette fokus på krav til bærekraft, kompetanse og bruk av lærlinger i offentlige innkjøp. Nylig publiserte de sammen med Håndverksgruppen en kronikk hvor de kritiserte offentlige etater og foretak i Troms og Finnmark for å ikke følge statens egne regler for anbud når de kjøper varer og tjenester.

– Vi har stevnet Sykehusinnkjøp inn for Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fordi de ikke stiller lærlingekrav i en anbudskonkurranse vi nylig deltok i, forteller daglig leder Thomas Schwenke i Schwenke & Sønn AS.

Manglende bærekraftskrav

Bedriften jobber mye med å løfte bærekraft både internt i HG (Håndverksgruppen), og eksternt.

– Vi ønsker å sette større fokus på manglende bærekraftskrav i offentlige innkjøp, sier Schwenke og legger til at det kan komme flere reaksjoner på dette området fra HG fremover.

– Vi kommer til å bruke de kanalene vi kan for å sette fokus på bærekraft.

I et nasjonalt perspektiv er dette viktig fordi Norge har forpliktet seg sterkt internasjonalt til å jobbe for å få ned CO2-utslipp. Parisavtalen (2015), som alle verdens land er tilsluttet, skal sørge for at alle bidrar til å begrense klimaendringene. Alle land har utformet nasjonale planer for kutt i klimagasser, og Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene med 50-55 prosent innen 2030.

– Norge har vært en av pådriverne for FNs 17 bærekraftsmål, da må vi vise at vi mener noe med det, slår Schwenke fast, og sammenligner det med husholdningenes sortering av avfall.

– Det er noe vi hele tiden jobber for å bli bedre på. På samme måte bør det offentlige se på sine innkjøpsavtaler og forbedringspotensialet i disse. De handler inn for 600 milliarder kroner i året gjennom offentlige innkjøp og bærer dermed et stort samfunnsansvar. Svært mye av innkjøpene er uten krav til bærekraft fra leverandørene, sier han oppgitt.

Fungerer dårlig i praksis

Anskaffelsesforskriften fastslår at man gjennom offentlige innkjøp er pliktig til å stille krav til bærekraft, men det får ingen konsekvenser om det ikke faktisk stilles krav i innkjøpsavtalene, påpeker Schwenke videre.

– Når det ikke vektes i konkurransen om jobbene er det nesten ingen som prioriterer å jobbe med bærekraft. I anskaffelsesloven står det at bærekraft skal vektes minst 30 prosent dersom man først har det med som kriterie.

Han syntes det kan se ut som om kommunene er flinkere enn de statlige og fylkeskommunene på dette.

– Det står egentlig ikke på den politiske viljen. Det ser vi på planene. Men når det skal settes ut i praksis, skjer det ikke. Det fungerer dårlig.

Miljøbevisste lærlinger

Schwenke & Sønn er sertifisert til miljøfyrtårn innen tre fag i 2013: maler-, murer- og tømrerfaget. I tillegg deltar de i returordningen for gulvbelegg, samt at 10 prosent av bilparken er elektrisk. Planen er å øke denne andelen sakte, men sikkert i tiden som kommer.

– Ellers samler vi opp farlig avfall og leverer til destruksjon, sier Schwenke, og påpeker videre at rekruttering er et annet viktig fokusområde for bedriften. I Schwenke & Sønn er 20 prosent av arbeidsstokken lærlinger. HG satser også på egne ansatte og har nå nærmere 10 prosent lærlinger på landsbasis.

– Er lærlingene mer opptatt av miljø og bærekraft enn de har vært tidligere år?

– Det er de. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli viktigere for å få tak i de flinke folka at vi tar miljø på alvor.

Powered by Labrador CMS