Satser på færre ledd

Risanger & Sønn har sett fordelen av å kunne levere et videre spekter av overflater og slik få en større andel av jobben i hvert oppdrag. – Vi ser at mur og flis har vært spennende for oss å komme inn i, sier malermester Sjur Risanger.

Publisert

Risanger & Sønn AS i Haugesund er en familiebedrift som startet opp av Sjur H. Risanger i 1912.

– Det var min oldefar. Vi har hatt sammenhengende drift i fire generasjoner, forteller malermesteren, som også er prosjektleder for sine kunder.

Ulik drift

Han syntes det er interessant å se hvordan de forskjellige generasjonene har hatt ulike ønsker om hvordan bedriften skulle drives.

– Min far overtok en bedrift som hadde en viss størrelse, men han ønsket å drive mindre. Og jeg har ønsket å drive på min måte. Det har også handlet en del om hvordan markedet har vært opp igjennom tidene, sier Risanger.

Enkelte av kundene deres, som Haugesund sykehus, har de hatt i alle fire generasjonene.

– Det betyr vel at vi har vært en god samarbeidspartner.

Inspirert av fiskerne

Oldefaren begynte i malerlæra i Sandnes og kom til Haugesund som ferdig malermester.

– Haugesund er en forholdsvis ung by, med mye lav trehusbebyggelse. En del av sjøfolkene i tidligere tider, som hadde vært rundt om i verden og sett hvordan folk hadde marmor på gulvene og edeltre på dører og vegger, tok med seg inspirasjon hjem. Det var i stor grad de som dro de såkalte «gamle malingsteknikkene» inn til landet, forteller Risanger.

Dermed er det ennå en del hus i Haugesund hvor man har brukt de gamle teknikkene, utført av sjøfolk.

Startet med flis

100 år etter at bedriften ble etablert, gikk de inn i Håndverksgruppen (HG), som nå dekker hele Norge. Det har gjort bedriften mindre sårbar, og de er gitt muligheter for videre vekst.

– Håndverksgruppen har også vekstambisjoner videre, sier Risanger, og legger til at Norden er et typisk vekstområdet for HG.

For cirka 30 år siden gikk bedriften fra å være et rent malermesterfirma, til også å levere gulvleggertjenester, og for litt over et år siden ansatte bedriften en murermester og en murersvenn, og etablerte seg dermed innenfor mur og flislegging.

– Vi ser at mur og flis har vært spennende for oss å komme inn i. Gjennom HG har vi fått en del muligheter også på dette området. Vi ser for oss videre vekstmuligheter her.

Færre ledd

Årsaken til at de ekspanderer på denne måten er fordi bransjen gradvis endrer seg i den retning, forklarer Risanger. Entreprenørene og eiendomsbesitterne ønsker færre leverandører å forholde seg til, fortrinnsvis et ledd.

– Kundene våre ønsker én kontaktperson og felles pris. Man ser det samme skjer i andre bransjer også, som VVS, Ventilasjon og Elektro, som ofte leveres som en leveranse, sier han.

Denne dreiningen resulterer i at man kan få større omsetning på et og samme bygg.

– Det betyr at man ikke bare tjener på det malerarbeidene alene gir. Men ved at man også leverer flis, for eksempel, får man flere leveranser til én og samme byggeplass, presiserer Risanger, og legger til:

– Det handler først og fremst om en god dialog med kunden, og at man gjør prosessen enklere for kunden. Vi har nettopp kommet i gang med Lean-tankegang hos oss, som skal bidra til en kontinuerlig forbedring av prosjektdriften vår.

Satser på lærlinger

Kunnskap og seriøsitet skal være godt forankret i alt de gjør, understreker Risanger.

– I 97, da jeg overtok bedriften, var vi 3 ansatte. Siden har vi hatt en jevn vekst og har blitt et godt team med brei erfaring.

– Å ha en seriøs drift, godt miljø og gode arbeidsforhold er førsteprioritet hos oss. Og så er vi opptatt av god kommunikasjon med kundene, og å ha det sosialt og gøy på jobb.

De arrangerer en del sosiale happenings for de ansatte, og har pleid å dra på en årlig tur. Blant annet for at alle skal føle seg godt integrert i bedriften, og knytte gode vennskap.

– Og så er vi en lærebedrift. Vi har sett at den beste måten å utvikle dyktige fagarbeidere på er å satse på opplæring, forteller Risanger, og legger til at heldigvis krever de store innkjøperne at man skal ha lærlinger med kontrakt. I disse dager skal snart tre av fem lærlinger ta svenneprøven sin.

Engasjert

I tillegg til egen bedrift engasjerer Risanger seg på flere arenaer. Tidligere har han vært styreleder i Håndverkerforeningen, laugsleder, og medlem av NHO-styret.

– Jeg har jobbet mye med næringspolitikk, og er også folkevalgt for Høyre her i Haugesund. For min del er det viktig å bidra til et seriøst og bærekraftig arbeidsliv, og at man kan påvirke rammebetingelsene i bransjen, sier han.

Powered by Labrador CMS