Bordet fanger etter prisoverslag

En dom i Høyesterett gjør at du må regne med at prisoverslaget som du gir en privatkunde, er bindende.

Publisert

Det er Byggmesteren som forteller hvordan dommen får betydning for alle håndverkere som gir prisopplysninger til forbrukere.

Forplikter

Den klare hovedregelen er at nesten enhver prisopplysning som håndverkeren gir, vil være et prisoverslag som forplikter, skriver Kittil Bergan og Magnus Røysem Haug i Advokatfirmaet Haavind.

Hovedregelen er at sluttregningen ikke skal ligge vesentlig over prisoverslaget. Maksimal økning er 15 prosent.

Dobbelt så dyrt

Dommen handler om en sak i Oslo der en boligeier fikk en regning fra en elektroentreprenør som var dobbelt så høy som den prisen Høyesterett mener at skulle være bindende.

– Formålet med prisoverslag er å gi forbrukeren en pekepinn på det han må regne med å betale for et visst arbeid, og skal dette formålet oppnås må forbrukeren kunne innrette seg på at kostnadene omtrent vil samsvare med overslaget, skriver de to advokatene.

Din risiko

Det betyr at prisoverslaget må være bindende, og at usikkerhet om kostnadene er entreprenørens – eller håndverkerens – risiko. Skal du unngå det, må du ta tydelig forbehold og for eksempel skrive at «overslaget er ekstra usikkert» eller mer rett frem at «prisopplysningen har ikke bindende virkning».

– Dommen innebærer  at det som tidligere har blitt oppfattet av entreprenører som en uformell og anslagsvis pris, nå medfører at «bordet fanger». Det innebærer trolig at man fra entreprenørens side må ta større høyde for økte kostnader på de arbeidene som er vanskelige å prise for å unngå at man utfører omfattende arbeider med kostbare materialer som det senere viser seg at man ikke får betalt for, skriver Bergan og Haug på Byggmesteren.as.

Høyere «fastpriser»

– Dette igjen vil antakeligvis medføre høyere «fastpriser» for forbrukeren. Alternativet er at entreprenøren tar tilstrekkelige forbehold i prisoverslaget. Slike forbehold vil forbrukeren trolig motsette seg. Markedet vil dermed til syvende og sist avgjøre hvor store konsekvenser Høyesteretts nye føringer får bransjen.

Powered by Labrador CMS