Felles krav til ny regjering

Fellesforbundet og BNL har blitt enige om en kravliste som de mener bør legges til grunn for en Norgesmodell for byggenæringen.

Publisert

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i byggenæringen er et samfunnsproblem som skader seriøse bedrifter og sårbare arbeidstakere.

Seriøsitet

Samfunnspolitisk direktør i BNL Jørgen Leegaard og Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, løfter i en pressemelding fram ti punkter som partene i byggenæringen vil ha inn i en ny regjeringsplattform.

– Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening arbeider hver eneste dag for å fremme en produktiv, organisert og seriøs byggenæring med lønnsomme bedrifter og gode arbeidsplasser, slår de to fast.

Innspillene de har jobbet frem til en ny regjeringsplattform håper de kan legges til grunn for en Norgesmodell for næringen.

– Vi er enige med BNL om hvordan vi ønsker at bransjen skal utvikles. Ett av de viktigste tiltakene for å sikre seriøsiteten i næringen er å styrke det organiserte arbeidslivet, sier Krogstad.

Helst fast ansatte

Organisasjonene ønsker å se på tiltak som bidrar til dette. De er også opptatt av at faste ansatte skal være hovedregelen i byggenæringen og at myndighetene følger opp med kontroll og tilsyn i prosjektene for at blant annet innleie og lærlingklausulen skjer på lovlig vis.

– Vi mener at disse innspillene vil være en god oppskrift for å få bukt med arbeidskriminalitet og sosial dumping i vår næring, avslutter Leegaard.

10 innspill fra partene i byggenæringen til en ny regjeringsplattform:

  • Fast ansatte fagarbeidere og lærlinger skal være hovedregelen i byggenæringen.
  • Flere tiltak må på plass for å styrke det organiserte arbeidslivet og tariffavtalenes betydning. Partene ønsker at så mange bedrifter og ansatte som mulig tegner tariffavtale. Myndighetene må være med på å legge til rette for dette.
  • Innleie fra bemanningsforetak skal ikke fortrenge fast ansatte og rekruttering av lærlinger.
  • Det må sikres at innleie kun skjer etter lovens vilkår, og at myndigheter og oppdragsgivere følger opp med kontroll og tilsyn i prosjektene.
  • Regelverket for offentlige innkjøp må ha klare og forståelige krav og etterlevelsen må sikres gjennom kontroll og tilsyn.
  • Det må etableres et «arbeidslivets TBU» som gir årlige oppdateringer på tilstanden i Norge når det gjelder tilknytningsformer, omfang av innleie, organisasjonsgrader på arbeids- og arbeidstakersiden, andel faglærte i ulike bransjer m.v.
  • Sentral godkjenning; ny sentral godkjenning må stille krav om at virksomhetene må ha krav om andel fagarbeidere og lærlinger.
  • Ressurser til fagopplæring må prioriteres for å sikre god rekruttering gjennom lærlingordningen, praksisplasser, praksiskandidatordningen, skole på byggeplass m.v.
  • Tilsynsetatene må styrkes og innsatsen samordnes mellom politiet, Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter.
  • For å sikre god HMS i prosjektene må plikten til særskilt risikovurdering presiseres når det er særling risikoutsatt arbeid som utføres, eller når språk og ulike tilknytningsformer er kritiske faktorer.

Powered by Labrador CMS