Advarer mot kriminelle på offentlige oppdrag

Riksrevisor Per-Kristian Foss vil kreve at utenlandske næringsdrivende møter til ID-sjekk før de kan ta oppdrag i Norge.

Publisert

Skatteetaten har for dårlig oversikt over utlendinger som er ansatt eller driver næring i Norge. Det mener Riksrevisjonen, som har gjennomgått ligningen til utlendinger med midlertidig opphold i Norge.

Mange ligningsfeil

Hver tredje utlending som er i Norge i mindre enn et halvt år for å arbeide, hadde mulige feil i ligningen. Det er tre ganger så mange som gjennomsnittet, forteller NRK.

Skattleggingen av utenlandske arbeidstagere og næringsdrivende som er på midlertidig opphold i Norge, preges av komplisert regelverk og lite oversikt.

– Alvorlig

– Det er alvorlig at dette også gir kriminelle mulighet til å skaffe seg oppdrag for det offentlige, eller på annen måte misbruke offentlige ordninger og systemer, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til NRK.

Utlendinger som skal være i Norge i mindre enn seks måneder, får et såkalt D-nummer i folkeregisteret. Riksrevisjonen mener databasen med disse D-numrene er for dårlig.

Vil ha fremmøteplikt

Per-Kristian Foss tar til orde for å kreve at utenlandske næringsdrivende må møte opp personlig for ID-kontroll før de får lov til å drive virksomhet i Norge.

Finansminister Siv Jensen kjenner problemene godt. – Beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende er vanskelig for etaten og har høy risiko, skriver hun i et svar til Riksrevisjonen.

Jensen vil vurdere å forlange at flere møter opp til ID-kontroll for å få et D-nummer.

Powered by Labrador CMS