Flügger-sparkel er tilbake i salg

Det er ikke produktenes feil; det er maleren som presses og får det for travelt, konkluderer Flügger. De sju stoppede sparkelproduktene er i salg igjen.

Publisert

Malere i flere land har opplevd problemer med å sparkle gipsplateskjøter. Sparkeltapen slipper i kantene eller kan trekkes av i lag. Derfor trakk Flügger tilbake tre tapevarianter og fire sparkelprodukter fra markedet.

Analyser og tester

Nå har Flügger gjennomført en rekke analyser og tester, melder produsenten.

– Disse testene og analyser har påvist at sparkelproduktene ikke har feil eller mangler, men at påføringen er av korrekt betydning for om behandlingen ender med et godt resultat, heter det i meldingen til kundene.

Flügger konkluderer med at hvis underlaget er tørt og tørkebetingelsene riktige, så virker behandlingen slik som den skal.

Forklarer med tidspress på byggeplassen

Testene har foregått i forskjellige temperaturer og varierende fuktighet, og med forskjellige påføringsmetoder, og Flügger oppsummerer dem slik:

– Det økende tidspresset på byggeplassen, kombinert med variabler som temperatur og luftfuktighet, har stor betydning for kvaliteten av det endelige arbeidet. Byggetempoet er i mange tilfeller skrudd opp sammenlignet med tidligere, og ofte er det fuktig og kaldt i bygningen.

Dermed bruker maleren radiatorer og varmluftsovner for å tørke. Resultatet er at det blir veldig varmt og tørt.

Slik slår fukt og temperatur ut

– Våre analyser og tester viser at utslag i varme, kulde, fukt, samt tørr luft i forskjellige ugunstige kombinasjoner har store negative konsekvenser for det endelige resultatet, uttaler Flügger.

Høy temperatur fører til kort åpningstid, vanskelig bearbeiding, kantslipp, spalting og sprekkdannelser. Høy luftfuktighet og lav temperatur gir lang tørketid, blærer og bobler i sparkeltapen, dårlige slipeegenskaper på sparkelmassen og etterfølgende kryp og synlige sparkelskjøter.

– Krever dyktighet

–Dessuten er det av avgjørende betydning at arbeidet utføres håndverksmessig korrekt. Det å sparkle gipsplater krever dyktighet og håndverksmessige kvalifikasjoner og det er svært viktig for et godt resultat. På linje med andre leverandører i bransjen har Flügger derfor valgt å oppdatere arbeidsbeskrivelsen med en avklaring av kravene til utførselen av arbeidet, skriver Flügger.

Nå arbeider produsenten for å bedre produktene og gjøre dem i stand til å tåle større variasjoner i fukt og temperatur. Nytt produktprogram varsles i slutten av januar.

Powered by Labrador CMS