For godt til å være sant

Publisert

Det var for godt til å være sant – nyheten om at det blir rot-fradrag, var årets aprilspøk fra Maleren.

Mange leste den; noen lot seg lure. Maleren.no kunne fortelle at det var duket for rot-fradrag. Men datoen var 1. april, og denne gangen var det bare en spøk.

Her kommer hele «nyheten» i reprise:

Enige om rot-fradrag

Nå er det flertall for rot-fradrag på Stortinget, etter enighet på tvers av blokkene mellom Ap, Frp og Sp.

Ingen av de tre partiene har vært udelt positive, men nå er de blitt enige. Sannsynligvis kommer det forslag om et rot-fradrag i statsbudsjettet for 2017.

Helomvending i Ap

Hektisk lobbyvirksomhet ligger bak enigheten om å innføre et skattefradrag for rehabilitering, ombygging og tilbygg i private hjem.

Den store snuoperasjonen har skjedd i Arbeiderpartiet. Partiet har hele tiden vært imot et fradrag, men nå har svart arbeid og andre ulovligheter i den useriøse delen av byggenæringen blitt så omfattende at partiet partiledelsen har vært villig til å tenke nytt.

Gjennomslag for Fellesforbundet

Det er Fellesforbundet som har fått gjennomslag internt. – Vi kan ikke sitte rolige og se på at en hel næring ødelegges, sier nestleder Steinar Krogstad. Han innrømmer at det ikke har vært lett å arbeide for fradraget:

– Vi skulle gjerne sett at dette kunne løses på en annen måte enn skattelette. Hvis det viser seg at den sosiale effekten ikke blir slik som vi ønsker, må vi komme tilbake og se på om det vil være riktig istedet å skjerpe den generelle skattleggingen av boligene til de rikeste, fastslår Krogstad.

Etter det Maleren kjenner til, har Jonas Bals, malersvenn og rådgiver for partileder Jonas Gahr Støre, vært sentral i å overbevise partiledelsen.

Sørlendinger overbeviste Jensen

Mens Ap hele tiden har vært imot fradraget, har Frp snudd før. Nå vender partileder og finansminister Siv Jensen ryggen til byråkratene i eget departement, og stemmer motsatt av regjeringspartner Høyre.

Etter at Finansdepartementets utredning av rot-fradraget har vakt oppsikt og blitt anklaget for å operere med helt urealistiske tall, har Kristiansand Håndverkerforening og sekretær Per Anders Olsen lagt ned stort arbeid i en «motmelding» som har vist stikk motsatt resultat: Rot-fradraget er god økonomi for statskassa, i tillegg til at det vil redusere drastisk det svarte arbeidet i privatboligene.

Leder Bjørn Voreland i Kristiansand Malermesterlaug er aktiv både i håndverkerforeningen og Fremskrittspartiet, og har fungert som mellommann.

Begynte med malermesteren

Også i Senterpartiet er det en malermester som har stått sentralt i arbeidet med å få partiet til å støtte et rot-fradrag. Jens Erik Solberg er aktiv i lokalpolitikken i Fet i Akershus, og fikk tidlig gjennomslag både i lokallaget og i Akershus Sp.

– Det blir for dumt å fremstille meg som noen arkitekt bak dette. Men jeg er veldig glad for at vi nå får til et fradrag, og at Senterpartiet er det eneste partiet som har stått på for fradraget hele tiden, sier Solberg.

50.000 kroner?

Sannsynligvis kommer rot-fradraget i Norge til å bli lagt opp etter den svenske modellen, der det gis fradrag for arbeidskostnader inntil 50.000 kroner på privatboliger.

Den endelige løsningen kommer ventelig til å bli vedtatt i statsbudsjettet til høsten og innført fra 2017.

Powered by Labrador CMS