For lite kunnskap om ombruk og sirkulærøkonomi

Kristian August gate, KA 13, i Oslo sentrum er et av de første fullskala ombruksbyggene i landet. – I KA 13 har vi hatt mål om å ombruke så mye byggevarer som overhodet mulig, forteller Håvar Haugen Espelid, prosjektleder i Entra Eiendom.

Publisert

For å kunne kalle prosjektet et ombruksbygg har Entra Eiendom basert det på Futurebuilts kriteriesett for sirkulærøkonomi.

Ifølge Espelid har de støtt på en del utfordringer i prosessen, ikke minst fordi regelverket er bygget på nye produkter og sier lite om ombruk.

– Så vi måtte tilegne oss en del kunnskap og fikk juridisk bistand. Du må også lete ganske mye for å finne brukte produkter, sier Espelid, og legger til at de blant annet har brukt bærende elementer fra Regjeringskvartalet.

Skal inn i alle prosjekter

– Vi mener at dette har noe for seg, sier Espelid, som håper at de har satt i gang en prosess som gjør at flere bedrifter engasjerer seg i ombrukstankegangen.

– Vi har bestemt oss for at vi alltid skal ha en ombrukstankegang i prosjekter vi er inne i. Bare dette prosjektet har ført til endringer, sier han og peker på DiBKs nye veileder for salg av gamle byggevarer som eksempel.

– Når noen setter i gang tiltak, skjer det ting.

Flere aktører må på banen

– Er byggenæringen klar for dette?

– Nei, det er ikke godt nok. Det er for lite kunnskap om ombruk og sirkulærøkonomi. Man må få flere aktører på banen som kan spesialisere seg på dette området. Ombruk stiller også andre krav til håndverkerne, sier Espelid.

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet i mediene.

– Det er gøy, og viser engasjementet rundt ombruk og det bruk-og-kast samfunnet vi lever i. Folk har fått nok av det. Det tyder på at man er på riktig vei med noe, så får vi håpe på at flere i næringa følger etter.

Powered by Labrador CMS