– Dette vil bli annerledesåret

Tore Knudsen ble valgt til styreleder for et år til under MLFs første digitale Generalforsamling før helga.

Publisert

Årets Generalforsamling foregikk på Næringlivets Hus med representanter fra styret og administrasjonen fysisk til stede.

Tore Knudsen informerte om at Pål-André Eriksen går ut av styret etter seks år, og Marius Opdal fra Rosenborg Malerteam i Trondheim kommer inn som ny i styret.

Styreleders tale

Tittelen på styreleders tale under generalforsamlingen var «Annerledesåret».

– Situasjonen vi nå står i har mer enn noen gang vist at det kan være vanskelig å legge langsiktige planer. Dette vil bli annerledesåret, sa han innledningsvis.

Det viktigste for MLF i tiden fremover vil være å beholde eksisterende og øke medlemstallet.

– Det må vi gjøre gjennom å tilby medlemmene det de har behov for. MLF Pro er et eksempel på dette, sa Knudsen, og understreket at MLF må være en organisasjon som medlemmene alltid må kunne henvende seg til og få svar.

– Vi må klare å ha et produkt folk trenger og vil betale for. Da må vi være mer på i forhold til hva bransjen trenger, poengterte styrelederen videre.

– Og vi må i større grad henvende oss til ikke-medlemmer, for eksempel ved å tilby et prøveår. Skal vi lykkes må laug- og landsforbund investere i slike tiltak.

Engasjerende styreverv

Knudsen takket videre Pål André Eriksen for innsatsen i styret gjennom de siste seks turbulente årene.

– Og en honnør til administrasjonen og den jobben som har blitt gjort.

Eriksen avsluttet sin styretid med å takke for seks interessante, sosiale og lærerike år.

– Man må være engasjert for å sitt i styret. Jeg syntes styret, med deg i spissen Tore, har gjort en fantastisk jobb. Lykke til med et år til i lederstolen.

Neste års landsmøte

Avslutningsvis gikk administrerende direktør i MLF, Stein Hesstvedt, gjennom årsregnskapet for 2019 og fortalte at vertskap for neste års landsmøte nå er bestemt.

– Årets landsmøte skulle vært arrangert i Oslo av Oslo Malermesterlaug som har sitt 175 års jubileum i år. Det er derfor gledelig å kunne annonsere at Oslo Malermesterlaug vil invitere til landsmøte 28.– 30. mai 2021. Det er bare å sette av datoen allerede, sa Hesstvedt.

Hele styret 2020–2021

Leder:

Tore Knudsen, Bergen

Nestleder:

Sjur B. Hansen, Oslo

Medlem:

Ingar Strand, Trondheim

Stine Remmen, Arktisk

Anna Furhoff Jensen, Vestfold

Vara:

Terje Kvittingen, Bergen

Marius Opdal, Trondheim

Powered by Labrador CMS