Dette blir et viktig prosjekt for GK og Norconsult

Dette blir et viktig prosjekt for GK og Norconsult

Publisert

Det nye prestisjeprosjektet på Gardermoen skal bli et kraftsenter for hjerte- og lungesyke.

- Dette er en stor totalteknisk entreprise (TTE) for GK. Vi har ansvaret for både prosjektering og utførelse innen alle tekniske fag, sier regionsdirektør Oslo, Arne Dahl.

"Norconsult ser frem til et godt og konstruktivt arbeid på tvers av alle fagdisipliner, med en av Norges ledende tekniske entreprenører," skriver Norconsult på egen hjemmeside.

GKs største totaltekniske entreprise

Dette er GKs største totaltekniske entreprise, og GK skal på oppdrag fra HENT levere fagene ventilasjon, byggautomasjon, rør, kulde og elektro.

Ambisjonsnivået for bygget er energimerke A, og GKs leveranse på oppdrag fra HENT inneholder blant annet behovsstyrt ventilasjon og belysning. Deler av sykehuset utstyres med Lindinvent, samme løsning som GK selv benytter i sitt eget kontorbygg på Ryen i Oslo.

Sykehuset blir på cirka 28 500 kvadratmeter, og prosjektet har en kostnadsramme på over 1 milliard kroner. Bygningsmassen fordeles på fire bygg; sengepost, pasienthotell, produksjonsbygg og kontorbygg.

- Tverrfaglig kompetanse veier tungt

- Dette er et meget spennende og prestisjefylt prosjekt, og tildelingen viser igjen at Norconsult sin tverrfaglige kompetanse innenfor sykehus- og helsebygg veier tungt. Fagmiljøet i Sandvika begynner å bli stort, og vi har svært mange dyktige medarbeidere, sier Klaus Andreassen, seksjonsleder Helsebygg Elektro, og Kåre Kallmyr, seksjonsleder Sykehus og Renrom.

- Å bli del av dette prosjektet er i tråd med våre mål og vår satsning innenfor sykehus og institusjonsbygg for fagmiljøet i Sandvika. Vi vinner frem i sterk konkurranse med andre konkurrenter, og det er vi svært godt fornøyd med, tilføyer duoen.

LHL-prosjektet er ett av flere komplekse sykehusprosjekter der Norconsult er engasjert som samarbeidspartner og rådgiver. Andre viktige prosjekter er Nye kirkenes sykehus (NKS), Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus - nytt akuttbygg, Haukeland Universitetssykehus - nytt senter for Barn, Unge samt Psykosomatisk medisin og Martina Hansens Hospital.

Blir et nasjonalt kraftsenter

Målet med prosjektet er å bygge et sykehus som blir et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke.

Hovedaktiviteten ved det nye sykehuset blir innenfor hjerte- og lunge. Et samlet behandlingstilbud vil gi hjerte- og lungesyke et mer helhetlig tilbud, og flere grupper vil få nyte godt av LHL-klinikkenes faglige kompetanse og pasientomsorg.

"Avstanden til Norges hovedflyplass vil gjøre sykehuset lett tilgjengelig både for pasienter fra hele landet, og spesialister fra utlandet, når det er behov for det," skriver Norconsult om prosjektet.

LHL-klinikkene står for en vesentlig del av det offentlig finansierte tilbudet til hjerte- og lungepasienter i dag. Det legges derfor opp til betydelig aktivitet innen planlagt kirurgi og polikliniske konsultasjoner. Kolspasienter har økt risiko for å utvikle lungekreft, derfor er målet at det også skal etableres en kreftklinikk i sykehuset.

Powered by Labrador CMS