– Grønne løsninger må lønne seg

BNL skal sammen med NHO og bransjene se hvordan de best kan jobbe sammen med den nye regjeringen og Stortinget. – Byggenæringen trenger en regjering som vil samarbeide og tilrettelegge for gode rammevilkår for å bli grønnere, mer lønnsom og at det skal lønne seg å være seriøs, sier Jørgen Leegaard i BNL.

Publisert

Resultatet fra valget betyr et regjeringsskifte hvor de rødgrønne skal overta regjeringsstolene.

– BNL gratulerer de rødgrønne med et godt valg. Vi ønsker oss et godt samarbeid uansett hvem som sitter i regjering og vil fremme saker som gir gode rammevilkår til våre bedrifter, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL, i en pressemelding.

Må tilrettelegge

For bedriftene i byggenæringen er det viktig at en ny regjering prioriterer politikk som legger til rette for den grønne omstillingen.

– Byggenæringen skal ta vår del av samfunnsansvaret og bidra til å redusere klimagassutslipp. Vi vil samarbeide med myndigheter og bedrifter om dette, og det må lønne seg å velge grønne løsninger, sier Leegaard.

Videre trenger vi politikk som får folk til å velge riktig utdannelse som gir dem jobb, og som bedriftene trenger, fremholder han.

– Byggenæringen har et stort kompetansebehov og vi mangler fagarbeidere. Et viktig mål for byggenæringen er å sørge for at vi har tilstrekkelig god fagkompetanse. Flere ungdom må velge våre fag og vi må få et større mangfold inn i næringen. Vi mener regjeringen må vise at de mener alvor når de sier at de vil satse på å styrke yrkesfagene, sier han.

Seriøsitet - en fanesak

Ikke minst – tiltak for å fremme et seriøst arbeidsliv er viktig. Seriøsitet har vært en fanesak for BNL gjennom mange år.

– Fremtidens arbeidsliv må være et seriøst arbeidsliv. Ny regjering må tilrettelegge for sunn konkurranse på like vilkår hvor seriøse bedrifter må være foretrukne, sier Leegaard.

BNL foreslår blant annet at de innfører tiltak som for eksempel å etablere LilleDoffin etter modell fra NHO og BNL for å sikre at tilbud under terskelverdi kommer ut i markedet. Det vil være et godt verktøy for deltakelse for mindre håndverksbedrifter.

Powered by Labrador CMS