Gult nivå på byggeplass

Oslo fortsetter forsiktig gjenåpning. Kommunen har foreløpig ikke tatt standpunkt til opphevelse eller endringer i forskrift for byggeplasser.

Publisert

Det samlede tiltaksnivå i Oslo tilsier likevel at BNL anbefaler at byggeplassene kan drives på gult nivå i henhold til bransjestandarden.

– Vi gjør samtidig oppmerksom at gjeldende Forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo kommune har noen viktige tilføyelser rundt avstand, testing samt vakthold og kontrollrunder, melder BNL.

Arbeidsgiver er ellers til enhver tid ansvarlig for å vurdere smitterisiko konkret og innføre de tiltakene som er nødvendig.

Det er ellers per dags dato ingen kommuner med tiltaksnivå A. Det betyr at slik smittesituasjonen er nå, kan byggeplassene i hele landet drives etter gult nivå i standarden.

– Vi minner om at smittesituasjonen kan endres raskt, og det er viktig å følge med både nasjonale og kommunale anbefalinger og vedtak.

Powered by Labrador CMS