Håndverksgruppen får tilskudd fra Grenland og Innlandet

Ved innlemmelsen av Kjellsen & Tufte AS fra Skien og Tore Werner Olsen AS fra Elverum styrker Håndverksgruppen sin geografiske tilstedeværelse. 

Publisert

– Det er gledelig at bedrifter fra flere deler av landet deler våre ambisjoner og blir med i arbeidet for en bærekraftig utvikling av bransjen. Disse to satser på kvalitet, lokal tilhørighet og solid bedriftskultur, det passer godt inn hos oss, sier Øyvind Emblem, konsernsjef i Håndverksgruppen, i en pressemelding.

Faglig og sosialt sterke bedrifter

Tore Werner Olsen fra Elverum startet egen bedrift i 1978 og sønnen Trond, som da gikk på ungdomsskolen, fikk sommerjobb. Yrket ga mersmak og Trond gikk inn på fulltid etter sommeren. I dag er han daglig leder og driver bedriften sammen med broren, malermester Lars Erik Olsen. De har i dag 17 ansatte og leverer tjenester innen maling, gulv og flis. For tiden har de også en elev på utplassering, som sikter på ferdigstilling av fagutdanning og læretid i bedriften.

– Jeg skulle gjerne hatt flere lærlinger, men for få velger maleryrket i dag. Vi har et samarbeid med Våler VGS for å få flere til å velge overflateteknikk, men jeg håper også Håndverksgruppen kan være med på å løfte faget, sier Trond Werner Olsen, daglig leder i Tore Werner Olsen AS.

Trond forteller at han har ambisjoner om vekst og vil sikre at firmaet lever videre inn i fremtiden. Håndverksgruppen vil gi styrke i konkurranse med de større virksomhetene, blant annet ved tilgang på bedre administrative ressurser og kunne dele på mannskap ved store oppdrag.

– Vi har en stor kundeporteføljen i regionen. Med Håndverksgruppen i ryggen kan vi bedre dra nytte av dette. Og så ser jeg frem til å komme inn i et stort fellesskap og utveksle erfaringer med andre bedrifter som står for det samme som oss, sier Werner Olsen.

Etterlyser flere lærlinger

Malermester Kjellsen & Tufte AS holder til i Skien, med Grenlandsområdet som nedslagsfelt. Hovedfokus ligger på tjenester innen maling og gulv. Bedriftene foretok en fusjon i 2017 og har hatt en stor vekst de siste fire årene. Blant oppdragsgiverne finner vi både private, boligbyggelag, utbyggere, entreprenører, kommunale og statlige rammeavtaler. I dag er det ca. 50 ansatte i virksomheten, inkludert flere lærlinger.

– Vi ser det som en trygghet for fremtiden å bli en del av noe større, der vi kan utfylle hverandre på kompetanse og kapasitet. Håndverksgruppen er fremoverlente og legger vekt på kvalitet. Samtidig er det flott at vi kan beholde vår lokale forankring og identitet, sier Øystein Tufte, daglig leder i Malermester Kjellsen & Tufte.

Han etterlyser også flere lærlinger inn til faget, det er blant annet en viktig rekrutteringsarena inn til bedriften. De bidrar blant annet med et nært samarbeid med Opplæringskontoret og kontakt med skolene.

– Og så må vi sørge for en trivelig og trygg arbeidsplass, så det blir attraktivt å jobbe her. Det blir en spennende reise videre, nå som en del av Håndverksgruppen, forteller Tufte.

Ønsker flere med på laget

Håndverksgruppen har store ambisjoner innen samfunnsansvar og bærekraft og er på utkikk etter flere bedrifter som vil være med på laget.

 – Sammen skal vi sikre gode, trygge arbeidsplasser og faglig utvikling samtidig som vi tar hensyn til miljø og klima, sier Emblem.

Kjøpesummen er konfidensiell mellom partene, men alle eierne reinvesterer en betydelig del av salgssummen og blir aksjonærer i Håndverksgruppen.

Powered by Labrador CMS