Håndverksgruppen inn i Sverige

Håndverksgruppen går nå inn i Sverige med innlemmelsen av Magnus Målar’n i Borås. Med dette får Håndverksgruppen sitt første fotfeste i Sverige.

Publisert

Magnus Målar’n (Magnus Johansson & Son Måleri AB) har i dag 33 ansatte og en omsetning på 75 millioner SEK. Selskapet opererer i flere deler av Sverige og leverer tjenester innen maling, flis, mur, gulv og tak.

– Modellen Håndverksgruppen tilbyr er en ypperlig mulighet for oss. Det kjennes riktig når de særlig satser på håndverksfaglig kvalitet, utvikling av de ansattes kompetanse og bærekraft. Ved at vi både blir del av et større konsern, med alle stordriftsfordelene det innebærer, samtidig som vi beholder et eierskap, vårt navn og lokale tilhørighet får vi det beste av to verdener. Vi ser definitivt lyst på fremtiden og vår videre utvikling, sier Joakim Törnblad, daglig leder og deleier i Magnus Målar’n, i en pressemelding.

Samme strategi i Sverige

Bedriften har i løpet av sine 20 leveår opplevd en solid vekst, og de er nå inne i en ekspansiv fase med blant annet flere nye og større rammekontrakter.

Håndverksgruppen har en tydelig vekststrategi, der de ønsker å vokse både organisk og gjennom oppkjøp.

– Vi er på kontinuerlig jakt etter solide, fremoverlente håndverksbedrifter som deler våre verdier. Det lokale fotavtrykket er avgjørende for oss, og derfor beholder alle selskapene sine tradisjonsrike selskapsnavn, ledelse og bedriftskultur når de blir en del av Håndverksgruppen. Denne strategien tar vi også med oss inn i Sverige, sier Øyvind Emblem, konsernsjef i Håndverksgruppen.

Satser på fagkunnskap og bærekraft

Ved å satse systematisk på bærekraft vil Håndverksgruppen bidra til FNs Agenda 2030.

– Vi har store ambisjoner innen samfunnsansvar og bærekraft, der miljø og arbeidsliv står sentralt. For eksempel jobber vi med sirkulærøkonomi ved å øke gjenbruk av materialer og vi har som mål at alle våre biler skal være utslippsfrie innen 5 år. I tillegg er det helt avgjørende å investere i folkene våre. Ordnede arbeidsforhold og strukturert satsing på nye lærlinger er viktig for oss. Hele 7 prosent av våre ansatte er i dag lærlinger. Ved å utvikle nye fagarbeidere og begrense bruken av innleid arbeidskraft legger vi også grunnlaget for trygge arbeidsplasser og faglig sterke miljøer, sier Emblem.

Kjøpesummen er konfidensiell mellom partene, men alle eierne reinvesterer en betydelig del av salgssummen og blir aksjonærer i Håndverksgruppen.

Powered by Labrador CMS