Femi-fisk av malingsgift

Kjemikalier i maling, tynnere, malingsfjernere og lim gjør hannfisk feminin.

Publisert

Hele EU nå må innse at stoffet paratertbutylfenol er skadelig for miljøet, mener Miljødirektoratet.

– Vi foreslår å klassifisere stoffet som miljøfarlig. Nå er forslaget på internasjonal høring, forteller avdelingsdirektør Marit Kjeldby.

Øyer, hud og forplantningsevne

Flere alkylfenoler er allerede forbudt. Paratertbutylfenol tilhører denne stoffgruppen, som mistenkes for å være hormonforstyrrende i miljøet. Ifølge Miljødirektoratet er det skadelig for reproduksjon, det kan gi alvorlige øyeskader og det er hudirriterende.

– Vi har avdekket mistanke om at paratertbutylfenol er hormonforstyrrende i miljøet.

Reach-vurderes

Laboratorieundersøkelser har blant annet vist at stoffet kan feminisere hannfisk, forteller Kjeldby.

Fisken som ble testet, vokste saktere, utviklingen av mannlige kjønnsorganer gikk tregere, noen hannfisk hadde anlegg til rogn i stedet for melke, og det ble klekket forholdsvis færre hannfisk. Nå arbeider tyske myndigheter videre med stoffet under kjemikalieregelverket Reach for å klarlegge behovet for ytterligere tiltak, og hente mer informasjon fra industrien om stoffets hormonforstyrrende egenskaper.

Varierende merking

I EU-landene brukes det noen titusener tonn paratertbutylfenol årlig – i lim, tetningsmidler, maling, tynnere og malingfjernere. Også i produkter som norske malere bruker, finnes stoffet.

– Hittil har industriens merking vært veldig varierende. Felles krav vil sørge for korrekt kommunikasjon av farene ved stoffet og informasjon om hvordan det skal håndteres, sier Marit Kjeldby.

Powered by Labrador CMS