Har ikke avdekket «alibilærlinger»

Med jevnlige inspeksjoner skal et kontrollteam i Oslo kommune sikre at regelverk knyttet til håndverkeravtaler blir fulgt opp. Foreløpig har de ikke funnet såkalte «alibilærlinger» under inspeksjonene sine.

Publisert

I 2020 strøk 30 prosent av kandidatene som avla svenneprøve i malerfaget i Oslo og Viken. Ifølge leder for prøvenemnda for overflateteknikk i Viken og Oslo, Sjur Hansen, og daglig leder ved Malermestrenes Opplæringskontor i Oslo, Birger Knudsen, er det trolig flere grunner til dette.

En av dem er at noen bedrifter er for dårlige til å ta seg av opplæringen av lærlinger, og har såkalte "alibilærlinger", et begrep som brukes om bedrifter som har en lærling for å tilfredsstille et pålegg om å ha lærlinger, men som egentlig ikke ønsker å ha det.

Tydelige krav

Byrådsavdeling for finans i Oslo kommune har det overordnede ansvaret for å lage regler som sikrer at virksomhetene ber leverandørene sine om å benytte lærlinger i relevante kontrakter.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen understreker at Oslo kommune er svært opptatte av at de som jobber på kommunens byggeplasser skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Og minst 10 prosent av arbeidet skal gjennomføres av lærlinger.

– Gjennom Oslomodellen stiller Oslo kommune tydelige krav om at leverandører på våre byggeplasser skal være godkjente lærlingebedrifter. Dette er viktig for å sikre Oslos elever lærlingeplass, Norge trenger fagarbeidere i fremtiden, sier Wilhelmsen.

Inspeksjoner

Han påpeker videre at Oslo kommune har et eget kontrollteam som utfører jevnlige inspeksjoner på våre håndverkeravtaler og andre kontrakter.

– Kontrollteamet har kontrollert lærlinger under inspeksjonene, og de er normalt sammen med faglærte. De informerer om at «alibilærlinger» er en problemstilling som de er informert om, men de har ikke avdekket slike forhold, sier Wilhelmsen.

Powered by Labrador CMS