Oppfordrer sommervikarer til å si nei

– Si nei til arbeidsoppgaver du ikke har fått opplæring i, oppfordrer Statsbygg sommervikarene på byggeplassene.

Publisert

Byggeplassene fylles opp av unge vikarer i sommer. I en pressemelding peker Statsbygg på at risikoen for å dø på jobb er dobbel så høy i bygg og anlegg som i andre næringer og at de unge er aller mest utsatt for skader.

– Gi sikkerhetsopplæring

– Ulykkene kan unngås, og det er hele bransjens ansvar. Sørg for sikringstiltak på byggeplassen og gi alle ferievikarer sikkerhetsopplæring, verneutstyr og oppfølging gjennom hele sommeren, sier Statsbygg-sjef Harald V. Nikolaisen.

Ingeniørstudentene Mathias Kolsaker og Espen Malm brukes som eksempel. De har sommerjobb i byggeledelse på det nye nasjonalmuseet.

– Jeg setter utrolig pris på å få være med å bygge Norges største kulturbygg. Men jeg måtte gjennom et grundig sikkerhetsopplæring før jeg i det hele tatt slapp inn på byggeplassen alene, forteller Kolsaker.

Arbeidsgiveransvar

– Det er et stort fokus på sikkerhet her. Vi blir stadig minnet på  selv den minste uheldige hendelse skal rapporteres for å komme ulykker i forkjøpet, sier Espen Malm.

Harald V. Nikolaisen peker på at arbeidsgiverne har et viktig ansvar, men mener også at sommervikarene må våge å si nei:

– Mange ferievikarer er på byggeplass for første gang i sommer.  Si nei til oppgaver du ikke har fått opplæring i og som oppleves som utrygge. For at alle skal komme trygt hjem fra jobb, er det viktig at alle tar ansvar for egen sikkerhet, sier Nikolaisen.

Powered by Labrador CMS