I front for miljø og bærekraft

Moderne Byggfornyelse AS vant pris i kåringen av Årets Miljøfyrtårn 2020. Selv om bedriften ikke er blant de største entreprenørene i byggebransjen, er de likevel helt i front når det gjelder å tenke miljø og bærekraft.

Publisert

Årets Miljøfyrtårn er en årlig konkurranse for å synliggjøre virksomheter som går foran og viser vei mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. Målet er å inspirere enda flere norske virksomheter til grønn omstilling.

75 kandidater ble i 2020 vurdert av juryen før valget falt på tre virksomheter: Sparebank 1 Hallingdal Valdres (konsern og store virksomheter), Moderne Byggfornyelse AS (små og mellomstore virksomheter) og Sandefjord kommune (Årets inspirasjon).

Bærekraft i byggebransjen

Moderne Byggfornyelse AS vant prisen Årets Miljøfyrtårn 2020 i klassen små og mellomstore virksomheter for eksemplarisk miljøfremgang etter flere år med målrettet miljøledelse, sto det i juryens begrunnelse.

– Byggenæringen blir en viktig sektor fremover, og det er imponerende at små virksomheter går foran og viser vei for alle andre, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn da Miljøfyrtårn utpekte prisvinnerne for 2020.

Administrerende direktør Gøril Netteberg fremhever at bygg- og anleggsbransjens er svært innovativ når det kommer til miljø og bærekraft. Hennes bedrift har satt seg mål om å ha utslippsfrie byggeplasser.

– Bransjen vår som helhet blir kanskje ikke sett på som innovativ, men heller litt traust, sier Gøril Netteberg, administrerende direktør i Moderne Byggfornyelse AS, i en pressemelding.

Halverte CO₂-utslippene

Dette er en oppfatning hun har lyst til å endre, ettersom hun mener at bransjen som helhet er veldig opptatt av miljø og innovasjon.

– Jeg ser en bransje som er villig til å oppfylle krav og strekke seg lengre. Det merker jeg også når jeg snakker med ledere i andre firmaer. Det er mange som jobber for å redusere CO₂-utslippene. Flere entreprenører er med på forskningsprosjekter rundt miljøspørsmål, og vi har selv vært med på forskning rundt energieffektivisering med blant annet Sintef, sier Netteberg.

Siden 2009 har bedriften halvert eget CO₂-utslipp, fra 110,62 tonn til 54,45 tonn i 2019, og fått sorteringsgraden opp fra 48,4 til 78,2 prosent. I tillegg har de kuttet drivstofforbruket fra 18.000 liter i 2014 til 6000 liter i 2019, og på samme tid har de kuttet mengden avfall fra 1290 tonn til 520 tonn.

Målet er utslippsfrie byggeplasser

I tillegg har de buttet ut bilparken til elektriske biler, samt oppfordrer til å sykle og ta kollektivt. Også avfallssorteringen er en viktig del av miljøfokuset.

– Jeg er veldig imponert over håndverkerne som er så flinke til å sortere. Det hadde ikke gått uten den jobben de gjør i førstelinjen, sier Netteberg, og påpeker at målet deres er utslippsfrie byggeplasser.

– Akkurat nå er det knapphet i markedet på utslippsfrie maskiner, og det er lang leveringstid. Det er ikke god nok infrastruktur heller, og man er nødt til å ta et felles krafttak for å få det til, sier hun, og oppfordrer byggherrer til å etterspørre utslippsfrie byggeplasser i sine prosjekter.

Bredden er viktig

Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn, er imponert over arbeidet til Moderne Byggfornyelse AS og legger vekt på at alle må bidra til det grønne skiftet.

– Skal vi få til en reell omstilling i byggenæringen, må vi ha med bredden av virksomheter, sier hun, og fortsetter:

– Da må vi ikke undervurdere verdien av møysommelig arbeid og de konkrete tiltakene. Det er gjennom involvering av de ansatte og ved å gjøre bærekraft forståelig i hverdagen at engasjementet øker, resultatene monner og små innovasjoner kan føre til større ideer. Det er sluttsummen av alt dette som til slutt vil lede til utslippsfrie byggeplasser.

Powered by Labrador CMS