Isaksen: – Må drille innkjøperne

Det er ikke nok med gode regler så lenge de ikke følges, fastslår Torbjørn Røe Isaksen. – Det er forskjell på tiltak på papiret og hva som skjer i praksis, innrømmer arbeidsministeren.

Publisert

Maleren har tidligere skrevet om Schwenke & Sønn som har stevnet Sykehusinnkjøp inn for Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) fordi de ikke stilte lærlingekrav i en anbudskonkurranse de nylig deltok i. Sammen med Håndverksgruppen har de også i en kronikk kritisert offentlige etater og foretak i Troms og Finnmark for å ikke følge statens egne regler for anbud når de kjøper varer og tjenester.

Sykehusinnkjøp vil ikke kommentere anbudskonkurransen i Tromsø så lenge den skal behandles i Kofa. Torbjørn Røe Isaksen, derimot, han nøler ikke med å innrømme at det er forskjell på det som står i statens regler for anbud og det som skjer i praksis.

Drilling

– Det er mye lettere å lage en regel og en retningslinje for hvordan et offentlig innkjøp skal være, enn å gjennomføre den i praksis. Hvis vi skal få til det, må vi drille innkjøperne og kjøre på for å endre praksis. Det er ikke tvil om hvordan det skal være, men fortsatt er det ikke godt nok i praksis, sier han.

Da Fair Play Bygg i Oslo holdt årskonferanse, stilte Isaksen (H) til debatt med stortingsrepresentant Arild Grande (Ap).

Støre-løfte

– Når det nesten utelukkende er pris som avgjør, er også de bedriftene som ønsker å ha fagarbeidere og lærlinger, nødt til å konkurrere på de premissene som de useriøse setter. Slik bruk og kast av arbeidstagere kan ikke fortsette. Derfor er vi nødt til å ha innkjøpsregler som gjør at vi etterspør lærlinger og fagarbeidere, sier Grande.

Han lover at arbeidet med en landsdekkende modell for offentlige innkjøp skal begynne umiddelbart hvis det blir regjeringsskifte etter høstens valg. – Det blir første uke på jobben for Jonas Gahr Støre, sier han.

Vanskelig for departementet

Torbjørn Røe Isaksen beskriver hvordan han ivret for lærlingkrav da han var kunnskapsminister, men at Næringsdepartementet ikke ønsket det fordi det var for kompliserende og vanskelig for næringslivet.

Derimot innrømmer han at det har gått altfor tregt å sørge for at politiet og de andre som samarbeider i Akrim, kan dele den informasjonen som er nødvendig for å ta dem som driver ulovlig.

Næringsdepartementet peker på det samme som Thomas Schwenke: Når miljøet blir brukt som et kriterium for å tildele noen et oppdrag, skal det som hovedregel vektes minimum 30 prosent. – Dette sender et tydelig signal om at miljø er viktig, skriver kommunikasjonsavdelingen i departementet i en epost til Maleren.

Følges ikke opp

Oslo Economics har sett på lærlingklausulen og funnet ut at den sannsynligvis har ført til flere lærlinger. De offentlige oppdragsgiverne stiller krav om lærlinger. Men: Lærlingkravet i offentlige kontrakter følges i liten grad opp. Forskjell mellom papir og praksis, altså, akkurat som Torbjørn Røe Isaksen melder.

Næringsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) råder malere til å følge kravene om lærlinger, å følge ILO-konvensjoner, å arbeide for å forhindre sosial dumping og å ha ordnede forhold for skatter og avgifter.

– Når det gjelder miljøbelastning, så vil nok malerbedrifter i større grad møte krav om at de har strategier og rutiner for å redusere sin miljøbelastning, enten det gjelder bruk av produkter eller hvordan de utfører selve malertjenesten, varsler DFØ.

Powered by Labrador CMS