Har utviklet en nettbasert veileder

Har utviklet en nettbasert veileder

Publisert
Ved oppgradering av Sinsen skole ble flyttet ut i det nye isolasjonssjiktet, med samme avstand fra fasaden som før. "Fasaden har fått 20 centimeter isolasjon, men med vinduenes justerte plassering fremstår arkitekturen som uendret. Plasseringen gir dessuten lave kuldebroverdier," skriver Michael Klinski i SINTEF Byggforsk og Jørgen Young i Isola.
Ved oppgradering av Sinsen skole ble flyttet ut i det nye isolasjonssjiktet, med samme avstand fra fasaden som før. "Fasaden har fått 20 centimeter isolasjon, men med vinduenes justerte plassering fremstår arkitekturen som uendret. Plasseringen gir dessuten lave kuldebroverdier," skriver Michael Klinski i SINTEF Byggforsk og Jørgen Young i Isola.

Forskningsprosjektet Upgrade Solutions kretser rundt løsninger for energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg.

Det er nylig blitt gitt ut to rapporter som tar for seg fuktsikker og energiambisiøs oppgradering av yrkesbygg.

- Begge viser at storstilt energieffektivisering er mulig, også i tilfeller hvor det eksisterende bygget setter sterke begrensninger. For eksempel når fasaden skal bevares, eller det visuelle uttrykket ikke skal endres radikalt, redegjør Michael Klinski (SINTEF Byggforsk) og Jørgen Young (Isola).

Mulighetsstudier og prisberegninger

For å forenkle prosessen er det blitt utviklet en nettbasert veileder.

"Den tilbyr en helhetlig, stegvis gjennomgang av viktige hensyn i tidligfase av byggeprosessen, for på den måten bidra til gode valg. De ulike stegene belyser forhold ved tilstandsanalyser, mulighetsstudier, prisberegninger og beskrivelser. Innholdet inkluderer hensyn for bygninger med verneverdi," skriver Klinski og Young om den nye veilederen.

Slik den nettbaserte veilederen er bygget opp, kan man via lenker klikke seg direkte frem til for eksempel relevante tilskuddsordninger, rapporter og anvisninger i Byggforskserien.

Bildetekst: Ved oppgradering av Sinsen skole ble flyttet ut i det nye isolasjonssjiktet, med samme avstand fra fasaden som før. "Fasaden har fått 20 centimeter isolasjon, men med vinduenes justerte plassering fremstår arkitekturen som uendret. Plasseringen gir dessuten lave kuldebroverdier," skriver Michael Klinski i SINTEF Byggforsk og Jørgen Young i Isola. Foto: Per Spjudvik, Multiconsult

Powered by Labrador CMS