OPPDATERT: Daglig leder Bo Lunde og økonomisjef Stein Erik Hoff i JP Lunde har nylig fått en oppdatert innføring i styringssystemet MLF Pro av Kari Wilsgård i MLF. Malerbedrifter er pålagt å ha en del rutiner og instrukser i orden, blant annet SHA-tavlen, som må være på plass på byggeplassen. (
OPPDATERT: Daglig leder Bo Lunde og økonomisjef Stein Erik Hoff i JP Lunde har nylig fått en oppdatert innføring i styringssystemet MLF Pro av Kari Wilsgård i MLF. Malerbedrifter er pålagt å ha en del rutiner og instrukser i orden, blant annet SHA-tavlen, som må være på plass på byggeplassen. (

Skybasert system forenkler malerhverdagen

– Det nye er at det er skybasert og i app, så det skal være enklere å bruke samt bedre dokumentasjon, sier Kari Wilsgård i MLF om styringssystemet MLF Pro.

Publisert

MLF Pro er et styringssystem som er spesielt tilpasset malerbransjen. Tanken bak systemet er å gjøre det lettere og raskere for bedriftsledere å følge nødvendige lover og forskrifter.

Kun for medlemmer

– MLF Pro er kun tilgjengelig for våre medlemmer, sier Kari Wilsgård i Malermestrenes Landsforbund.

Tidligere hadde styringssystemet navnet «En bedre bedrift». Også da var det et tilbud for medlemmene i MLF.

– Da jeg startet i MLF fikk jeg oppgaven å sørge for at styringssystemet ble digitalisert. Og da vi lanserte systemet i ny sky- og appbasert innpakning fikk systemet navnet MLF Proff, forteller Wilsgård videre.

Fiks ferdig innhold

Systemet inneholder et stort dokumentbibliotek som følger byggherreforskriften og internkontrollforskriften. I henhold til disse er bedriftene pålagt å ha en del rutiner og instrukser på plass.

– Det finnes masse IT-tekniske gode systemer, men mange er veldig kostbare. Og ofte kjøper man et tomt skall uten innhold, forklarer Wilsgård.

I MLF Pro finner man innholdet fiks ferdig tilpasset malermestre. De typiske maleroppdragene, fra restaurering til gulvlegging, alt ligger allerede i systemet. Over 100 dokumenter og 30 sjekklister som er tilpasset arbeidsoperasjoner i en malermesters hverdag.

Oppdateres jevnlig

Her kan prosjektleder og håndverker kommunisere i sanntid via pc og app. Håndverker sjekker av i appen på byggeplass når sjekklistene er ferdige og avvik med bilder blir straks synlig for prosjekt leder.

– Håndverkeren kan enkelt finne prosjektet sitt i appen, fylle ut sjekklister og legge til bilder, sier Wilsgård og legger til:

– Og så blir styringssystemet revidert og oppdatert av oss i MLF når det skjer lovendringer slik at bedriftene slipper å tenke på det.
Per i dag er det 102 bedrifter som har systemet. Det vil si nesten halvparten av medlemsbedriftene.

– Vi vil gjerne har flere og syntes jo at dette er noe alle burde bruke. Det er et system som kan brukes av både store og små bedrifter.

Innføring

Malermester JP Lunde har tidligere brukt systemet «En bedre bedrift» og fikk nylig besøk av Kari Wilsgård i MLF for å få en innføring i den oppdaterte versjonen, MLF Pro.

– Det er rimelig for oss som medlem av MLF å ha dette styresystemet, sier malermester og daglig leder Bo Lunde i Malermester Jens Petter Lunde, og påpeker at det er et lovkrav at man skal ha et styringssystem.

De bruker systemet primært til HMS for vernerunder og som mal for samordningsplaner. Og håper også å kunne koble timeregistreringssystemet opp mot MLF Pro.

– Tidligere var dette et papirbasert system som sto i permer. Nå har det blitt digitalt, og mye mer lettvint.

Dokumentasjon

Til nå er det stort sett på kontoret at styringssystemet har blitt tatt i bruk, men nå blir det også tilgjengelig til de på byggeplass, forklarer Lunde.

– Skulle endringer komme på byggeplass, og jeg er opptatt, så kan de ansatte legge inn disse i styringssystemet, sier han og påpeker at dokumentasjonen kanskje er det aller viktigste grunnen til å bruke MLF Pro.

– Skulle det bli noen problemer i sluttoppgjøret så finnes det dokumentasjon så man kan unngå problemer og at det potensielt blir kostbart, sier han.

– Vi trengte bare en liten oppdatering som vi har fått av Kari i dag. Nå skal vi ta i bruk dette styringssystemet i enda større grad enn i dag.

Powered by Labrador CMS