– Alle som har jobbet med læreplanen har blitt utfordret på hvordan man skal jobbe med bærekraft i eget fag, sier Kari Wilsgård i MLF. (
– Alle som har jobbet med læreplanen har blitt utfordret på hvordan man skal jobbe med bærekraft i eget fag, sier Kari Wilsgård i MLF. (

Positiv til læreplan-utkast

Publisert

Brannbeskyttende maling, roboter og foliering er noen av kompetansemålene som er foreslått i utkastene til nye læreplaner i faget overflateteknikk. – Alt i alt mener vi at det er veldig mye bra i utkastet til ny læreplan, sier Kari Wilsgård i MLF.

Utkast til nye læreplaner for Vg2 og Vg3 for bygg og anleggsfagene ble lagt på høring i august. Frist for å gi innspill er 15. november 2020.

Bærekraft

Noen av endringene er generelle og gjelder læreplaner i alle fag. En av endringene er at helse, miljø og sikkerhet vektlegges i større grad. En annen omhandler bærekraft, som utgjør et eget avsnitt i læreplanen.

– Alle som har jobbet med læreplanen har blitt utfordret på hvordan man skal jobbe med bærekraft i eget fag. I vår læreplan handler det om å velge bærekraftige produkter og løsninger, og hvordan det bidrar til bærekraftige bygg og byer, forklarer kompetanse- og utviklingssjef Kari Wilsgård i Malermestrenes Landsforbund (MLF).

– Der står malerbransjen i en viktig posisjon. Det er mye mer miljøvennlig og bærekraftig å gi bygget et strø med maling enn å rive. Denne bransjen har en viktig jobb i så måte; en viktig bidragsyter til gode og varige løsninger.

Digitalisering

Et annet nytt punkt i læreplanene er at grunnleggende ferdigheter nå også inneholder et punkt om digitalisering.

– Det må vi også ta inn over oss. Hva betyr det for våre lærlinger og vår bransje, spør Wilsgård, før hun svarer selv:

– Å bruke digitale verktøy fra planlegging til gjennomføring og dokumentasjon blir viktig fremover.

Fagspesifikke endringer

Når det gjelder endringer som gjelder spesifikt for malerbransjen er det to læreplaner som gjelder: Læreplanen til VG2 overflateteknikk og VG3 i industrimaler- og malerfaget.

– Vi er opptatt av at den nye læreplanen skal dekke kompetansebehovet til våre medlemsbedrifter, sier Wilsgård.

En av endringene for VG2 er at renhold forsvinner ut av læreplanen.

– Nå kan man i større grad fokusere på å behandle overflater, det er vi veldig glad for, sier Wilsgård.

Stål og metall

En annen endring i læreplanutkastet er et økt fokus på behandling av stål og metall. MLF er veldig glade for økt fokus på stål og metall i VG2, uttaler Wilsgård, og peker videre på at denne kompetansen ikke bare trengs på oljeplattformene, men også på landbaserte bygninger.

– Vi trenger ikke å dra lenger enn til Aker Brygge, som måtte gjennom svært omfattende renovasjonsarbeid på grunn av korrosjon på stål, for å se behovet for denne kompetansen. Når det er sagt, så mener vi at noen av kompetansemålene som læregruppa har foreslått, kanskje ligger litt over VG2-nivå. Vi har derfor bedt dem om å vurdere noen av disse på nytt. Ettersom det utdannes flere malere enn industrimalere i Norge, og behovet også er størst her, så synes vi utdanningen bør speile bransjens behov, poengterer hun.

Nye kompetansemål

Et annet nytt område som kommer inn i læreplanen er brannbeskyttende maling.

– Det er vi veldig glad for, det blir viktigere og viktigere fremover. Det er noe bedriftene har behov for kompetanse på, så det syntes vi er fint, sier Wilsgård, og legger til at bruk av roboter også kommer inn på læreplanen.

– Det har vi vært pådrivere for å få inn, så det syntes vi er bra.

Elevene skal også kunne lage og skrive ut sjablonger digitalt og beherske foliering, noe MLF også bifaller.

– I VG3-læreplanen kommer dette med foliering og membransystemer inn. Det er noe lærlinger skal kunne. For eksempel blir heldekkende foliering brukt i stadig større grad på biler og vinduer i kontorbygg, noe som ikke har vært beskrevet som kompetansemål i læreplanen tidligere, forklarer Wilsgård.

Gulvlegging

Det kommer også mer fokus på kompetanse innen gulvlegging.

– Du skal blant annet kunne legge LVT-staver, samt programmere og bruke roboter til overflatebehandling. Det tror vi blir veldig bra, sier Wilsgård.

– Alt i alt mener vi er det er veldig mye bra i utkastet for ny læreplan i VG2 overflateteknikk og VG3 Malerfaget og Industrimalerfaget. Vi vil berømme læreplangruppene for et godt arbeid med læreplanene. Kompetansemålene i læreplanen får store konsekvenser for hvordan vi jobber fremover.

Digitale temahefter

MLF har temahefter produsert i 2014 som anvendes i opplæringsløpet til malerfaget.

– Disse skal revideres og fornyes og vi skal se på hvordan vi kan digitalisere dem. Dette blir et kjempespennende prosjekt fremover. Vi ønsker å lage et godt pedagogisk nettbasert opplæringsopplegg som også de stedene i landet hvor vi ikke har noe skoletilbud kan benytte, sier hun.

Lærerplanen for VG2 overflateteknikk skal tas i bruk høsten 2021 imens læreplanen for VG3 trer i kraft høsten 2022.

Powered by Labrador CMS