Mangler språk for å bli malere

Malerfaget kan få flyktninger og innvandrere inn i arbeidslivet, men da trengs det språkopplæring. En europeisk rapport tar til orde for pakkeløsninger for å hjelpe bransjen med å rekruttere.

Publisert

Unge mennesker svikter malerfaget. Nå har bransjeorganisasjonen Uniep fått EU-støtte til en rapport om hvordan malerbedriftene kan hjelpe flyktninger og innvandrere som kommer til Europa, og samtidig få sårt tiltrengte lærlinger.

Ingen tiltak

– En negativ oppfatning av sektoren gjør den lite attraktiv for unge, men også for kvalifiserte voksne, konstaterer Uniep – den europeiske malerorganisasjonen der også MLF tidligere var medlem.

Derfor har Uniep sett på hvordan voksne flyktninger og innvandrere kan få brukt kompetansen de har med seg, kombinere den med fagopplæring i det nye hjemlandet og komme ut med et bevis – det som tilsvarer et norsk svennebrev.

Organisasjoner, skoler, malerbedrifter og leverandører over hele Europa forteller at nesten ingen land har noen tiltak for å dra med seg små og mellomstore malerbedrifter i program for innvandrere og flyktninger.

Dagligspråk

Dermed må bedriftene rekruttere på egen hånd. Da forteller de at det store problemet er språkkunnskap. Potensielle malere kan nesten ikke språket i det nye hjemlandet sitt. Og da er det ikke snakk bare om faguttrykk: Bransjen mener til dels at dagligspråket er enda mer viktig enn fagspråk.

Mange prøver å bruke bransjeordbøker og mobilapper for å hjelpe til med kommunikasjonen, men også her er bedriftene stort sett overlatt til seg selv. Derimot har flere land systemer for å godkjenne kompetanse fra hjemlandet, selv om bransjen mener at noen av dem også fungerer dårlig.

Sverige er et av landene der mest er lagt til rette for å hjelpe nyinnvandrede inn i malerfaget. På den svenske vestkysten, for eksempel, har bransjen hatt et eget integreringsprogram for malere de siste sju årene – et samarbeid med kommunale boligselskaper, malere og den statlige arbeidsformidlingen.

Opplæring koster

Uniep-rapporten fastslår at det koster tid og penger å lære opp innvandrere til å bli malere. Derfor tar den til orde for å bruke offentlige midler for å støtte opplæringen.

Anbefalingen fra Uniep er å lage et ferdig konsept ved hjelp av bransjeorganisasjoner, bedrifter og opplæringsansvarlige. Når innvandrere får en gjennomarbeidet løsning for hvordan de skal vise og utvikle hva de kan, kommer de til å kunne integreres raskere.

Blivende malere i et nytt land må få språkopplæring, kurs, utplassering og en bedre ordning for hvordan kompetansen som de har med seg fra før, kan overføres til det nye hjemlandet.

Powered by Labrador CMS