Forbrukerne vil ha kvalitet og trygghet

Trygghet, seriøsitet, god kommunikasjon og dokumentasjon er viktig når forbrukerne skal velge håndverker.

Publisert

Pris er viktig, men altså ikke det viktigste for forbrukerne. Det går frem av en kjennskaps- og holdningsundersøkelse som Kantar TNS har utført på vegne av Mesterbrev.

– Prismyte slår sprekker

– Dette viser at forbrukerne er bevisste i sine valg med hensyn til valg av håndverkere. Mytene om at forbrukerne kun velger håndverkere på grunn av pris og at mange velger svart arbeid, kan derfor se ut til å slå sprekker, sier daglig leder Johanne Wulfsberg-Gamre i Mesterbrev.

– At ni av ti sier at de velger håndverker ut fra kvalitet og trygghet, er godt nytt for våre mestere, konstaterer hun.

Pris havner bak

– En mester er en leder på faglig grunnlag, og har kompetanse både som leder og fagperson på høyt nivå, sier Johanne Wulfsberg-Gamre.

For de fleste nordmenn er det flere faktorer som er viktige når de skal velge håndverker. Fire av fem sier at pris er viktig, men på listen havner det likevel bak både seriøsitet, kommunikasjon og dokumentasjon.

Ni av ti kjenner mestermerket

Kjennskapen til mestertittelen og mestermerket er svært høy blant forbrukerne. Hele ni av ti kjenner til mestermerket. Over 80 prosent av de spurte i undersøkelsen forbinder mesteren med kvalitet.

– Det forteller oss at folk har tillit til at en mester har den kompetansen som trengs for å utføre en tjeneste, sier Johanne Wulfsberg-Gamre.

Mesterkvalitet

KVALITET: Kvalitet, trygghet, seriøsitet, god kommunikasjon og dokumentasjon er viktig elementer når forbrukerne skal velge håndverker. (Illustrasjon: Mesterbrev)

Powered by Labrador CMS