Miljømaling – fra skepsis til standard

For eierne og utbyggerne av bygg har det blitt en viktig parameter at det er grønt. – De produktene som leverer best på miljø og bærekraft øker mest, sier Kim Andersen i Jotun.

Publisert

For oss så har det å ta grønne steg, eller Green steps som vi har kalt det, vært viktig. Vi tenker jo på verdien av alle som er tilknyttet vårt foretak, det skal vi ivareta, sier markedsdirektør Evie Gaasholt hos Jotun.

LANGSIKTIG: – Med et økt fokus på bærekraft generelt, og at man skal ha et bygg som står over lang tid, så er det viktig at det bygget tar fremtiden inn over seg og er attraktivt i levetiden det skal ha, sier Evie Gaasholt i Tine. (Foto: Morten Rakke)
LANGSIKTIG: – Med et økt fokus på bærekraft generelt, og at man skal ha et bygg som står over lang tid, så er det viktig at det bygget tar fremtiden inn over seg og er attraktivt i levetiden det skal ha, sier Evie Gaasholt i Tine. (Foto: Morten Rakke)
KONKURRANSEFORTRINN: – Jeg tror det kan gi malerne et godt konkurransefortrinn å være oppegående på miljøområdet. Det er ikke noe som komme til å forsvinne med det første, sier Jannicke Gulbrandsen i Jotun. (Foto: Morten Rakke Photography)
KONKURRANSEFORTRINN: – Jeg tror det kan gi malerne et godt konkurransefortrinn å være oppegående på miljøområdet. Det er ikke noe som komme til å forsvinne med det første, sier Jannicke Gulbrandsen i Jotun. (Foto: Morten Rakke Photography)
MILJØFOKUS: Breeam og andre miljøsertifiseringer har bidratt til økt oppmerksomhet rundt malingsprodukter, mener Kim Andersen i Jotun. (Foto: Jotun)
MILJØFOKUS: Breeam og andre miljøsertifiseringer har bidratt til økt oppmerksomhet rundt malingsprodukter, mener Kim Andersen i Jotun. (Foto: Jotun)

Livssyklusen til produktene deres er fokuset når de jobber med bærekraft og grønne tiltak.

– Det er jo en balansegang i forhold til innholdet i produktene. Hvor råvarene kommer fra, bruken, og ikke minst holdbarheten. Det er mange ting som bestemmer om et produkt er grønt eller ikke.

Lang holdbarheten beskytter verdiene fra å råtne og korrodere, holder det pent, og bidrar til at det ikke må males så ofte, noe som reduserer fotavtrykket til produktet, forklarer Gaasholt.

EPD’er er livsløpsanalyse av produktet som dokumenterer produktets fotavtrykk, og er med på å dokumentere inn i grønne prosjekter.

– Og så går det selvfølgelig på produksjonsprosessen. Hvordan det produseres mest mulig effektivt. Alt fra elektrisitet til transport. Alle ting som kan effektivisere og få ned fotavtrykket, sier hun.

Går litt lenger

Ikke minst i Breeam-prosjekter er man opptatt av bærekraft og miljø. Et Breeam-godkjent bygg har en del standarder det skal levere på.

– Et Breeam-godkjent produkt leverer på et sett kriterier som er dokumentert grønt, og samtidig Svanemerket, sier Gaasholt.  

Per starten av 2020 var 88 prosent av hele interiørsalgvolumet til Jotun Svane- og Breeam-godkjent.

– Vi har også noen produkter hvor vi selv har satt enda strengere regler. For eksempel det største produktet mot proffmarkedet, Jotaproff Prima Air, som har merket Eurofins Gold, en merkeordning som skal bidra til å sikre lav emisjon, lite lukt og godt inneklima. Dette produktet har vi utviklet fordi vi ønsker å ligge i forkant, sier hun, og blir supplert av Jannicke Gulbrandsen, markedssjef proff og industri i Jotun:

– På de store prosjektene er det mange kvadratmeter som må påføres maling. Og det å gå i time ut og time inn i emisjoner er ikke så bra. Vi ønsket å gi malerne et behagelig arbeidsklima.

Gaasholt understreker at malerens opplevelse av proffproduktene deres er utrolig viktig.  

– Miljømessig, men også påføringsmessig, at vi har produkter som er ergonomiske og gir et flott sluttresultat med minst mulig anstrengelse.

LANGSIKTIG: – Med et økt fokus på bærekraft generelt, og at man skal ha et bygg som står over lang tid, så er det viktig at det bygget tar fremtiden inn over seg og er attraktivt i levetiden det skal ha, sier Evie Gaasholt i Tine. (Foto: Morten Rakke)

Etterspørselen øker

De ser at etterspørselen etter miljøprodukter øker.

– I 2008, da vi kom med Sens-serien, var helse veldig i søkelyset. Alt skulle være så helsevennlig som mulig. Det var det vi hadde fokus på den gangen; inneklima, helsen til sluttbrukeren og ikke minst til de som står og påfører maling åtte timer om dagen. Og så har det bare blitt mer og mer fokus på at ting skal være både helse- og miljøvennlig, forteller Kim Andersen, salgsansvarlig storkunder og prosjekt i Jotun.

Ifølge Gaasholt får de stadig flere forespørsler angående miljøprodukter. Prosjekter som ønsker Breeam-godkjente bygg er veldig utbredt.

– Det har blitt en viktig parameter for eierne og utbyggerne av bygg at det er grønt. Både for å være ansvarlig, men også for å differensiere seg i forhold til salg og utleie. At bygget skal ha en grønn standard, sier hun.

Vinn-vinn

Mange bedrifter ønsker å være et forbilde både innenfor effektiv energihåndtering og bærekraftige løsninger i form av materialer.

– Vi ser et økt fokus rundt dette i bransjen, spesielt kanskje blant entreprenører og arkitekter. Ser man på antall prosjekter er det en god økning i forhold til strengere krav knyttet til Breeam-godkjenning de senere årene. Og nå med Bream Nord Excellent-prosjekter, som hele tiden strekker strikken litt lenger, sier Gulbrandsen.

– De produktene vi har som leverer best på miljø og bærekraft, som Jotaproff Prima Air, Sens og LADY Supreme Finish, øker mest, påpeker Andersen.

Da de for ti år siden lanserte Lady Supreme Finish til trepanelflater gikk de bort fra den tradisjonsrike løsemiddeltynna malingen til listverk og detaljer, og over til vanntynna maling. Det var da stor skepsis til om det var godt nok, om malingen leverte på de egenskapene man var vant til.

Nå har dette blitt en ny standard. Breeam-godkjent og Svanemerket maling til trepaneler som leverer på de påføringsegenskapene som man var så redd for å miste i tradisjonsrike produkter, i tillegg til å levere bedre på andre egenskaper også.

– Man tar et skifte som tilfører noe nytt; det er mer slitesterkt, det gulner ikke. Det er vinn-vinn på alle områder, sier Gulbrandsen.

KONKURRANSEFORTRINN: – Jeg tror det kan gi malerne et godt konkurransefortrinn å være oppegående på miljøområdet. Det er ikke noe som komme til å forsvinne med det første, sier Jannicke Gulbrandsen i Jotun. (Foto: Morten Rakke Photography)

Flere ønsker EPD'er

Når det gjelder EPD’er var det først for 2-3 år siden at Andersen opplevde at noen få firmaer startet å etterspørre det.  

– Da var jeg veldig glad for at vi hadde ting på plass, og kunne levere dokumentasjon på det, sier han, og legger til at han hadde et innlegg i Oslo Malermesterlaug for halvannet år siden hvor han spurte om noen av malermesterne hadde fått forespørsler om å levere EPD’er.

– Da satt det rundt 50-60 malermestre i salen, og ingen av disse hadde hørt om det. Men nå har det begynt å komme mer og mer spørsmål rundt det. Vi ser jo at mange av byggene nå blir frontet av at de skal være bærekraftige, og ha alt på plass, sier han.

– Hvis det er noen prosjekter som ikke har det elementet med bærekraft og miljø, så handler det nok litt om kunnskap der ute. At de kanskje ikke har nok kunnskap til å forstå hvor de skal legge lista, påpeker Gulbrandsen, som har merket seg at spesielt de store aktørene er veldig oppegående på disse temaene.

Fungerer som rådgivere

Hos Jotun har de en hel avdeling som jobber med dokumentasjon og å sette seg inn i regelverk.

– Det er hyppig endring av regelverk fra EUs side. Med ganske korte overgangsordninger i forhold til merking og klassifisering. Så vi jobber veldig systematisk for både å være i henhold til reglementet, men også ligge i forkant, sier Gaasholt, og understreker at kompetansen de har på dette er svært viktig i forhold til rollen de har som rådgivere inn i prosjektene. At de sitter tett på de som skal sette seg inn i langt flere kategorier enn bare maling i oppføringen av et bygg.

– Det er et komplekst landskap å bevege seg i, det er derfor viktig for oss å være sparringspartnere og veiledere i disse prosessene.

Hvordan bør malermestre forberede seg på det som kommer?

– Det er å søke råd. Men også å sette seg inn i mulighetene det gir. Det er denne veien det går, og det finnes produkter og løsninger som leverer på Breeam-Excellence og lignende, men også som overgår de kravene, sier Gaasholt.

En av de tingene de utførende malerne er mest redd for er at produktene blir så miljøvennlige at de blir umulige å jobbe med. At sluttresultatet ikke skal bli noe bra, og at produktet ikke er noe allright å påføre, mener Andersen.

– Hvis Jotaproff Prima Air hadde vært et dårlig produkt, at det ikke hadde vært noe godt å påføre og sluttresultatet hadde vært dårlig, så hadde det jo ikke vært en salgssuksess for Jotun, sier han.

MILJØFOKUS: Breeam og andre miljøsertifiseringer har bidratt til økt oppmerksomhet rundt malingsprodukter, mener Kim Andersen i Jotun. (Foto: Jotun)

Ulike behov

Andersen jobber mot de beskrivende leddene i prosjekter og er opptatt av at det blir beskrevet produkter som har en god kvalitet, at de ser bra ut, og er effektive for maleren.

– Men også at alle parameterne i forhold til miljø er på plass, sier han.

– Når kommer malerfaget inn i et stort prosjekt?

– Jo tidligere vi kommer inn i prosjektene, jo bedre. De forskjellige aktørene i prosjektene har jo ulike krav til hva et produkt skal gjøre for dem, sier Andersen og forklarer:

For arkitekten er det at glansen og fargene er pene, og at ting er godkjent i forhold til dokumentasjon. For byggherren er han mest interessert til at bygget står så lenge som mulig, derfor er vedlikeholdsintervaller er veldig viktig. Leietakeren vil også ha et produkt som ser pent ut. Og maleren som skal påføre dette, vil ha helse, miljø, effektivitet, at sluttresultatet ser bra ut og at det er lett å overlevere.

– Flekkliste er vel noe av det verste en maler får.

Kompetanseheving

Den tette kontakten med håndverkskonsulentene er kjempeviktig for maleren, understreker Andersen. De jobber også mye med kompetanseheving blant malerne, både rådgi i det enkelte prosjekt, men også foredrag i forhold til nye ting som kommer.

– Vi forstår at de er presset på tid, de er siste leddet inn og bygget skal overleveres. Det er viktig for dem med effektivitet, det er ulike hindre som skal passeres, de trenger råd for å finne løsninger underveis. Og da ligger miljøparameteren der underveis. Det skal vi levere på, men også kunne gi råd til gjennomføringen, sier Andersen.

Han ser at kompetansebehovet i bransjen er økende på miljøsiden. Tidligere var fokuset til beskrivende ledd mer om farge og hvordan sluttresultatet blir.

Mange valg som skal tas

Selv om det ikke er alle prosjekt som har miljøfokus tror Andersen av det er noe det bare vil bli mer og mer av. Og det er mye å sette seg inn i.

– De som sitter og beskriver byggene vet ikke alt. De sitter ikke bare med maling, de sitter eksempelvis med ventilasjon, tekstil og møbelvalg. Det er ganske bredt antall av materialvalg og flater de skal sette seg inn i, og ulike måter å innhente dokumentasjon på. Og kanskje også ulike grad av kompetanse blant de ulike leverandørene. Det er derfor den støttespillerrollen vår er så viktig inn i prosjektene, sier Andersen, som tror det har blitt mer fokus på produkter som maling på grunn av krav knyttet til Breeam og andre miljøsertifiseringer.

– Før, da det ikke var et krav til miljømerking, tror jeg de som satt og beskrev og bestemte på et bygg tenkte at maling er maling. Det betyr så lite i totalen. Men nå er det økt fokus på grunn av miljøet, sier han avslutningsvis.

Powered by Labrador CMS