Motiverte praksisbrevdeltakere

Prosjektet praksisbrev for voksne blir nå en permanent utdanningsmulighet.

Publisert Sist oppdatert

– Når man kommer som innvandrer eller flyktning til Norge er det flere som ikke har dokumentasjon på tidligere arbeidserfaring eller skolegang. Da veier et praksisbrev tungt på CV-en, sier faglærer i malerfaget ved Oslo voksenopplæring Skullerud, Jørn Danielsen.

Praksisbrev for voksne ved Oslo voksenopplæring Skullerud startet i 2019 og er et 2-årig opplæringsløp.

Praksisbrev har fokus på praktisk opplæring både på verksted og ute i bedrift. I tillegg får man opplæring i tre fellesfag; norsk, matte og samfunnsfag, forteller Åsne Lian Sinnes, prosjektleder for Praksisbrev og prosjektansvarlig for VO i Utdanningsløftet og ved Oslo voksenopplæring Skullerud.

– Praksisbrev kan være en vei videre mot svennebrev, utdyper Lian Sinnes.

Kompetansegrunnlaget i praksisbrev er 50 prosent av kompetansemålene fra ordinær læreplan i malerfaget på VG1, 2 og 3. Fellesfagene og bransjelære foregår på Oslo voksenopplæring Skullerud.

MOTIVERTE: Faglærer i malerfaget Jørn Danielsen ved Oslo voksenopplæring Skullerud har hatt stor glede av å jobbe med de motiverte praksisbrevkandidatene. (Foto: Oslo voksenopplæring Skullerud)
MOTIVERTE: Faglærer i malerfaget Jørn Danielsen ved Oslo voksenopplæring Skullerud har hatt stor glede av å jobbe med de motiverte praksisbrevkandidatene. (Foto: Oslo voksenopplæring Skullerud)

– Det er nå to kull som har gjennomført praksisbrev i malerfaget siden 2019. Aldersspennet på de som har deltatt har vært fra 24 til 49 år, sier Lian Sinnes.

Språkopplæringen er viktig

Å klare en videregående opplæring på to år er krevende for mange. Lian Sinnes understreker særlig viktigheten av språkopplæring for disse deltakerne. Det er et tett samarbeid mellom faglærer i malerfaget, Jørn Danielsen, og norsklærer Tove Margrit Berget ved Oslo voksenopplæring Skullerud.

For at deltakerne skal ha mulighet til å gjennomføre et fulltidsløp har de en støtteordning fra Nav for å klare seg økonomisk.

– Det er vanskelig å jobbe ved siden av, for studiet tar mye tid.

Tett oppfølging

Den praktiske opplæringen starter med fire måneder på verksted, hvor man lærer grunnleggende ferdigheter innen maling, sparkling, gulvlegging og tapetsering.

– Så skal elevene utplasseres i ulike bedrifter både i Oslo og Viken. Ute i bedrift får de tett oppfølging av meg. Vi prøver å sørge for at de er gjennom alle kompetansemålene ute i bedriftene. Hvis det er noe de ikke får prøvd seg på tar vi dem inn igjen på verkstedet og lærer dem opp i det. Tett oppfølging er alfa omega, sier faglærer Jørn Danielsen, og legger til at av de tolv elevene som tok eksamen nå i vår er det sju som allerede har kontrakt med bedrift.

Erfaring som håndverker

Mohammad Shaker Abdulrahim (39) er nå ferdig med praksisbrev, og har fått videre lærlingplass i gulvleggerbedriften Anderson & Kjærnsmo. Han jobbet som skredder i Syria, en erfaring han har fått god bruk for i maleryrket.

– I begge fagene må man være nøyaktig, og kunne tenke litt design. Jeg er vant til å jobbe med hendene, sier han, og blir supplert av Danielsen.

– Han har sans for detaljer, og det er viktig når man skal legge gulv.

Sultan Saleh (41) er fremdeles på jakt etter lærlingplass. Han har deltatt i et stort prosjekt på Bekkestua skole. I Syria jobbet han som journalist og forfatter, og hadde egen elektronikkbutikk.

– Jeg liker best tapetsering, det er litt kreativt.

– Et godt apparat

Prosjektet praksisbrev for voksne hadde i utgangspunktet en varighet på to år, men nå har det blitt en permanent utdanningsmulighet. Malermestrenes Opplæringskontor i Oslo er bindeleddet mellom bedrifter og skole. De sørger for at kandidatene: kommer ut i bedriftene, lager prøver ut ifra kompetansemålene i lærerplanen, organiserer prøvenemnd, står for prøvelokaler, materiell og verktøy de trenger til eksamen.

– Vi skriver en opplæringskontrakt med kandidaten, og i tett samarbeid med Skullerud voksenopplæring ser vi til at de får den nødvendige opplæringen de skal i lærlingeperioden, sier Christoffer Dalen, organisasjonskonsulent i Malermestrenes opplæringskontor Oslo.

Alle timer i bedrift registreres på en digital plattform hvor de får oversikt over opplæring ute i de ulike bedriftene.

– Så kan vi eventuelt styre inn kompetansemålene etter det, sier Dalen og peker på viktige samarbeidspartnere som bidrar til at deltakerne fullfører og består: Malermestrenes Opplæringskontor, Avdeling for Fagopplæring i Utdanningsetaten, NAV-kontorene og bedriftene.

– Det er et bra apparat som jobber med dette.

Ønsker flere lærebedrifter

For bedriftene vil deltakerne på praksisbrev ha status som lærling, og tilfredsstiller dermed kravet i Oslomodellen, som sier at bedriften skal ha minimum 10 prosent lærlinger på kontrakter som dekker områder med behov for lærlinger.

Faglærer Danielsen syntes generelt at firmaene er flinke på opplæring. Han understreker at de ønsker enda flere bedrifter som tar inn deltakere på praksisbrev.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med bedriftene. De har vært veldig fornøyde med praksisbrevkandidatene, ettersom dette er deltakere som er motiverte og har et ønske om jobb og videre utdanning i faget.

– Dette er en litt ny ordning. De bedriftene som har hatt praksisbrevkandidater hos seg burde dele erfaringen med andre bedrifter, supplerer Danielsen og påpeker at de har planer om å presentere ordningen på laugsmøte til høsten.

MOTIVERTE: Faglærer i malerfaget Jørn Danielsen ved Oslo voksenopplæring Skullerud har hatt stor glede av å jobbe med de motiverte praksisbrevkandidatene. (Foto: Oslo voksenopplæring Skullerud)

Et positivt arbeidsinitiativ

– Det er et positivt arbeidsinitiativ for samfunnet. Du får den nødvendige grunnopplæringen som gjør det lettere å få jobb, sier Dalen.

Og ikke minst, bedriftene som er med får muligheten til å rekruttere nye ansatte.

– Vi trenger flere fagarbeidere. Dette er første steget for mange inn i en permanent arbeidshverdag, dokumentasjonen er en viktig del for å få jobb, sier Dalen, og legger til:

– Dette er en motivert gjeng som ønsker å bidra. Det er derfor veldig gledelig at tilbudet fortsetter og at vi får inn flere malere på denne måten. Per nå har vi kun én malerlinje på videregående nivå i Oslo.

I bedriftene bygger de videre på kompetansen de har tilegnet seg i praksisbrevet frem mot svenneprøven.

– De har mye større sjans til å klare svenneprøven med tett oppfølging både fra skole, bedrifter og med opplæringen i fellesfagene. Den tette oppfølgingen gir gode ringvirkninger både for eleven og bedriftene.

Betyr mye

Mohamed Abulkher (42) jobbet som maler da han bodde i Syria.

– Det er annerledes å jobbe som maler i Norge, for eksempel bruker man andre verktøy og malerprodukter her, sier Abulkher.

– Hva betyr det å få tatt praksisbrev i malerfaget?

– Det betyr mye. Det hjelper oss til å finne jobb og integreres. Vi manglet det før, nå er vi fornøyde og håper å få gå videre. Praksisbrev er bra for nå har jeg papirer og en stor sjanse for å få jobb, sier Mohamed, som drømmer om å etter hvert starte eget firma og tjene gode penger.

– Før hadde vi ikke muligheter, sier han, og suppleres av Danielsen.

– Når man kommer som innvandrer eller flyktning til Norge er det flere som ikke har dokumentasjon på tidligere arbeidserfaring eller skolegang, og da veier et praksisbrev tungt på CV-en. Vi trenger flere norske fagarbeidere, jo flere vi har, jo bedre for bransjen.

Tøff overgang

Shaker Abdulrahim påpeker at de to siste årene har vært temmelig ganske krevende, med mye nytt som måtte læres.

– Det var ganske tøff overgang fra skredderyrket, maleryrket er tyngre fysisk. Jeg var veldig sliten i starten av utdanningsløpet. Men nå er det annerledes, dagene går så raskt, plutselig er klokka fire, sier Shaker Abdulrahim.

– Jeg liker å jobbe, ikke å sitte hjemme. Jeg har også ansvaret for å forsørge familien, sier han.

– Vi ser at motivasjonen ofte ligger her, elevene ønsker å bidra til samfunnet og familien. Dette er pålitelige arbeidstakere, sier Dalen.

Imponerte prøvenemnda

Faglærer Danielsen har hatt stor glede av å jobbe med praksisbrevkandidatene. Før sommerferien gjennomførte de praksisbrevprøven, hvor de blant annet tapetserte, malte fyllingsdør og la gulvbelegg.

– Det har vært moro å jobbe med denne gjengen. De har en indre motivasjon for å få seg jobb, ta del i samfunnet og forsørge familien. Mange har også jobbet med håndverk tidligere, sier han og legger til at bedriftene deltakerne har vært utplassert i ofte tilbyr jobb etter endt praksis.

– Jeg regner med vi får jobb til alle, sier Danielsen og påpeker at prøvenemnden som har bedømt praksisprøvene var imponert over deltakerne og det de leverer.

– Det er positivt at nemnden som er vant til å bedømme svenneprøver ser at nivået er bra nok til å klare seg i malerfaget.

Powered by Labrador CMS