Ombruk må bli enklere

– Skal vi klare de hårete målene til Norge og EU i forhold til klima og ressurser er en av løsningene å bygge mindre og bevare bedre, sier Trine Dyrstad Pettersen i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Publisert

Hva innebærer sirkulær økonomi, og hvilken betydning vil den få i den ordinære byggebransjen i tiden fremover, var et av temaene under årets digitale Bygg og Bevar-treff før sommeren.

Ifølge Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i BNL, kan man med fordel omdøpe begrepet sirkulær økonomi til effektiv bruk av ressurser.

– Unngå å skape avfall. Og det som blir avfall, skal inn i produksjonen av noe nytt, sier hun og legger til at lang levetid og kvalitet er det absolutt viktigste i sirkulær økonomi.

Dyrstad Pettersen påpeker at økonomien også er viktig.

– Det har vært en utfordring at materialer er for billige, og arbeidstimer er for dyre. Derfor har man hatt mer fokus på å bygge kjapt og bruke så mye materialer man må ha for å bygge så raskt som mulig.

Tilpasningsdyktige bygg

Hun har merket seg at det snakkes mer om miljøtiltak i byggebransjen nå, og spår at med økt miljøfokus vil ombruk vil bli stadig viktigere. Og dermed må det legges mer kvalitet i produktene og romløsningene.

– Man har mye å lære fra slik man tenkte tidligere.

En annen utfordring man møter på i denne sammenhengen er reglene knyttet til byggevarer.

– De skal tilfredsstille en haug med krav.

Kompetansebygging

Krav knyttet til omsetning av brukte byggevarer er noe det jobbes med både på nasjonalt og internasjonalt nivå nå, påpeker Dyrstad Pettersen.

– Man skal vite om produktet er godt nok til det man skal bruke det til. Men skal vi klare de hårete målene til Norge og EU i forhold til klima og ressurser må vi bygge mindre og bevare bedre. Det krever mer kompetanse enn bedriftene har. Det er mye enklere å bygge en ny bolig enn å ombygge.

God nok opplæring av håndverkerne, slik at de klarer å gå inn i ombyggingsprosjekter, blir derfor helt essensielt.

– Vi snakker kompetansebygging, det er dit vi må, understreker hun.

Rehab-TEK

Ifølge Dyrstad Pettersen er det tvilsomt at det kommer nye regler knyttet til restaurering heller enn nybygging med det første. Byggenæringen er en mastodont som skal flyttes, poengterer hun.

– Det er først de siste par årene man har begynt å snakke om sirkulærøkonomi og ombruk, sier Dyrstad Pettersen, men om det vil komme krav til renovering gjennom forskrifter, en såkalt rehab-TEK er foreløpig uklart. Det vil si at når du renoverer må prosjektet gjennomføres med en viss kvalitet.

– Mange har jobbet for dette i en rekke år, men man har så langt ikke fått tilstrekkelig aksept for det fra myndighetene. Men det vi ser er at enkeltaktører setter ord ut i praksis, sier hun.

Flere store nærings- og private aktører ser nytten av å renovere fremfor å rive og bygge nytt.

– Statsbygg, for eksempel, begynner å gjøre vurderinger i forhold til rehabilitering og ombruk, før de starter å bygge. Så utviklingen vil trolig være markedsstyrt; ved at man opplever fordeler ved rehabilitering knyttet til økonomi.

Ny veileder

Om DiBKs nye veileder for salg av gamle byggevarer, gjør den det først og fremst enklere å forstå kravene ved ombruk, påpeker Dyrstad Pettersen. Kravene er ikke lempet på.

– En del av kravene til byggevarer er knyttet til sikkerhet, så jeg er usikker på om de generelle kravene vil lempes på.

Men hun tror det etter hvert vil komme på plass smartere løsninger i forhold til dokumentasjon, per i dag baseres disse på fabrikkproduksjon.

– Det er også mulig at det kommer et krav om at før du river skal du vurdere om det er mer fornuftig å restaurere. Eller at når du river skal du ha en ombrukskartlegging i forhold til om det er noen av byggevarene som kan brukes på nytt.

Råvaremangel

Noe de også ser nå er at man begynner å få mangel på enkelte råvarer. Trevarer har økt betraktelig i pris.

– Kalkyler fra boligprodusenter viser at Småhus kan blir 2–300 000 kr dyrere på grunn av dyrere byggevarer nå når aktiviteten tar seg opp etter pandemien. Hva betyr det? At folk tenker seg to ganger om med å bygge nytt, og muligens blir mer på jakt etter å kjøpe brukt eller blir hvor de er? Dette er noe vi må følge med på som kan være med på å få opp bevisstheten rundt renovering, sier Dyrstad Pettersen, som tror fagfolk vil bli ettertraktet i tiden som kommer.

– Mer renovering av bygg vil bidra til at faglærte malermestre får et større marked.

Powered by Labrador CMS