Omsatte for 462 milliarder

Bygg og anlegg fortsatte veksten, melder Statistisk sentralbyrå – men tallene er fra 2014.

Publisert

Omsetningen blant bygge- og anleggsbedriftene økte med 6,3 prosent og fortsatte dermed veksten fra de foregående år, skriver SSB. Men i statistikken er det regnskapstallene fra 2014 som ligger; nyere finnes ikke ennå.

Anleggsbedriftene økte mest. Men bedriftene innenfor det som Statistisk sentralbyrå kaller «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet», der blant annet malerne inngår, hadde flest antall sysselsatte. 131.859 personer i arbeid tilsvarer en økning i antall sysselsatte på 3,6 prosent.

Powered by Labrador CMS