Ønsker oppmykning i innreiseregelverk

BNLs administrasjon nedringes av fortvilte bedrifter som frykter produksjonssvikt i forbindelse med de strenge innreiserestriksjonene. Det er også mange spørsmål knyttet til dagens søknadsbaserte unntaksordning.

Publisert

Mange av BNLs bedrifter, både BNLs industribedrifter og de utførende bedriftene, er daglig i kontakt med BNLs advokater vedrørende dagens innreiseregelverk.

– Vi har dessverre ingen klare svar på hva regjeringen vil gjøre 25. mai, men vi har i løpende kontakt med regjeringen forsøkt å synliggjøre konsekvensene av innreiserestriksjonene og hvor viktig det er for våre bedrifter å få en ytterligere oppmykning av innreiseregelverket, skriver BNL i en pressemelding.

Slik dagens ordning med søknadsbaserte unntak er, oppleves situasjonen svært uforutsigbar for bedriftene. BNLs advokater har bistått flere bedrifter i søknadsprosessen til Sjøfartsdirektoratet for å underbygge og begrunne hvorfor deres konkrete behov må dekkes av unntaket.

Det er særlig unntaket for "personell med spesialisert kompetanse som er strengt nødvendig for å hindre driftsstans" som er relevant for mange BNLs medlemmer.

– I BNL er vi først og fremst opptatt av at åpningen av samfunnet og næringslivet må skje på en forsvarlig og trygg måte. Vi har derfor stor forståelse for at vi må ha et regelverk som inkluderer strenge karanteneregler og smittevernhåndtering. Vi håper regjeringen har merket seg vårt gode arbeid knyttet til smittevern spesielt og håndtering av pandemien generelt slik at det kan få positive konsekvenser for byggenæringen i den videre åpningen av samfunnet.

Powered by Labrador CMS