Sammen i Kristiansand

Publisert

Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Skatteetaten, Interkommunal arbeidsgiverkontroll og kemneren i Kristiansand har åpnet felles senter mot arbeidskriminalitet.

– Vi er glade for at vi nå får styrket det tverretatlige samarbeidet i Agder ytterligere. Vi ser at tilsvarende måter å jobbe på, med samlokaliserte kontorer i Bergen, Stavanger og Oslo, gir svært gode resultater, sier tilsynsleder Marianne Pedersen i Arbeidstilsynet.

Kriminalitet på flere plan samtidig

De tre samarbeidskontorene identifiserte 31 kriminelle aktører innenfor arbeidslivet i fjor.

– Det er et formidabelt omfang som skjuler seg bak dette tallet. Dette er kriminelle aktører og bakmenn med store nettverk, og det gir store ringvirkninger når vi klarer å sette disse ute av spill, sier Pedersen.

De arbeidskriminelle driver ofte kriminalitet på flere plan samtidig. Målet med samordningen er å sikre at seriøse bedrifter overlever i møte med de useriøse.

For å beholde ryddig arbeidsliv

– Med en styrket og samordnet innsats ønsker myndighetene å bidra til at vi beholder et ryddig arbeidsliv, sikrer skatte- og momsinntekter og unngår misbruk av velferdssystemet, melder det tverretatlige samarbeidet i Agder.

Powered by Labrador CMS