– Seriøse bedrifter må synliggjøres

Synliggjøring av seriøse bedrifter og god rekruttering er de viktigste oppgavene bransjen står ovenfor fremover, mener Baard Samuelsen, oldermann i Buskerud Maler- og Byggtapetsermesterlaug og faglig leder i Brødrene Samuelsen AS.

Publisert

– Hvordan vil du karakterisere 2020 for dere som bedrift og bransjen som helhet?

– For bedriftens del har vi på et vis kommet oss gjennom 2020. Vi har av forskjellige grunner nedbemannet, og dermed hatt noenlunde grei aktivitet. Jeg kan legge til at type oppdrag har endret seg til mer privat enn tidligere, og slutten av desember ble da naturlig nok stille.

– Tanker om 2021? Hva blir viktig for bransjen i tiden fremover?

– Når det gjelder neste år, så har vi siden sommeren forsøkt å sikre oss oppdrag på nyåret. Jeg frykter at starten på året blir utfordrende, men er forsiktig optimist. Hva resten av året bringer blir jo ren spekulasjon, så jeg velger å ikke synse om det. Vi bør i det minste være forberedt på endringer og varierende mengde oppdrag.

– For bransjen generelt kan det synes som vi har klart oss gjennom det mange mente ble tøffe tider, men jeg er slett ikke sikker på at vi har sett alle konsekvensene ennå. Etter min mening må en samlet bransje fremdeles jobbe for å synliggjøre de gode og seriøse bedriftene og sørge for god rekruttering til de bedriftene som trenger dette.

– At vi kan ha blitt kvitt enkelte direkte useriøse bedrifter som følge av utfordringene vi står i, vil i tilfellet være fint, men vi vet jo at nye bedrifter som ser sitt snitt til å tjene raske penger dukker opp til stadighet. Konsekvensen er at vi ikke vil bli kvitt utfordringene rundt dette problemet før vi har et storting som er villig til å bruke harde virkemidler. Angående dette er jeg ikke engang forsiktig optimist, dessverre.

Powered by Labrador CMS